Chráněné bydlení / Podpora samostatného bydlení

Pro koho jsou naše služby určeny?

Lidem ve věku 18 – 64 let,

  • kteří mají zájem aktivně využívat službu a spolupracovat s terapeuty;
  • kterým byla diagnostikována duševní porucha z okruhu psychóz;
  • kteří mají trvalé bydliště na území Hl. města Prahy;
  •  jimž zdravotní stav umožňuje využívat službu.


Co musím udělat proto, abych mohl být klientem Chráněného bydlení/Podpory samostatného bydlení?

1) Kontaktuji Mgr. Ivu Hejzlovou, kontaktní osoba pro služby CHB a PSB (tel.: 739 320 509, iva.hejzlova@bona-ops.cz).

Kontaktní hodiny pro zájemce o služby v BONA, o. p. s.:
 
Úterý - v čase od 8:30 do 16:30
Středa - v čase od 8:30 do 15:30 
 
V případě, že probíhá konzultace s jiným zájemcem, tak telefon není možné zvednout. Proto prosíme o trpělivost, pokud se nebudete moci ihned dovolat. S příjmovou pracovnicí se lze spojit také pomocí SMS nebo e-mailu. V kontaktní den se snažíme v co největší míře na zmeškaná volání reagovat hned, jak to je možné.

 

2) Domluvím si termín první (informativní) schůzky.

3) Na informativní schůzku si nemusím nic nosit. Měl bych se dozvědět co možná nejvíce informací o službě, která mě zajímá. (cíle služby, pravidla, cena apod.).

4) Pokud mám o službu zájem a mám dostatek informací, abych se mohl rozhodnout, dostanu dotazník, který musím vyplnit společně se svým ošetřujícím lékařem psychiatrem, popř. opatrovníkem.

5) S vyplněným dotazníkem se objednám k vedoucímu služby:

Chráněné bydlení Bc. Petrovi Vítkovi (tel.: 734 166 938, petr.vitek@bona-ops.cz), 

Podpora samostatného bydlení Bc. Anetě Jungbauerové, (tel.: 605 984 004, aneta.jungbauerova@bona-ops.cz).

Domluvím si s ní termín druhého (vstupního) pohovoru.

6) Na vstupní pohovor musím přinést vyplněný dotazník a mít asi tak hodinu a půl času. Budeme se bavit o tom, v čem potřebuji podporu terapeutů, která je nedílnou součástí služeb.

7) Pokud jsem prošel vstupním pohovorem (dozvím se na místě), jsem zařazený do seznamu čekatelů. V případě, že se uvolní místo, budou mě kontaktovat terapeuti a domluvíme se na nástupu.


Mohu znovu žádat o službu Chráněného bydlení/Podpory samostatného bydlení, v případě, že jsem už v BONĚ bydlel?

1) ano, ale musí uplynout minimálně 6 měsíců od data, kdy mi skončila Smlouva v Boně.

2) musím se prokazatelně věnovat potížím, které vedly k ukončení Smlouvy (pokud takové byly). Např.: neměl jsem v čem spolupracovat s terapeuty – u pohovoru vysvětlím, v čem bych podporu terapeutů potřeboval. Můj pobyt byl ukončen, protože jsem zneužíval návykové látky a tím porušoval pravidla – při pohovoru se o tom budu bavit a musím obhájit a doložit, že se snažím, aby se situace neopakovala(zpráva od lékaře, psychologa, docházení do podpůrných skupin apod.).

3) dále absolvuji klasický postup jednání se zájemcem. Viz výše.


DOKUMENTY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU KE STAŽENÍ V ZÁLOŽCE "KE STAŽENÍ" (KLIKNĚTE)