Ceník služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení

Ceník služby chráněné bydlení 

A. poplatky za ubytování a stravu             

 

 

Chráněné bydlení

Kapacita

 

 

Celkem náklady na nájem, stravu a ostatní náklady (počet lůžek)

 

 

Nájem

 

 

Stravné (dle délky měsíce)

 

Ostatní náklady

 

„Kocourkov“

14 uživatelů

5.433,- Kč

2.969,- Kč

2100 – 2170 Kč

250 Kč

„180“

14 uživatelů

 

5.031,- Kč

6.339,- Kč (1)

 5.989,- Kč (1)

5.464,-Kč (2)

5.689,- Kč (3)

5.397,- Kč (3)

 

3.001,- Kč 

4.309,- Kč 

3.959,- Kč 

3.434,- Kč 

3.659,- Kč 

3.367,- Kč 

 

1800 – 1860 Kč

250 Kč

„200“

13 uživatelů

5.745,- Kč (2-3)

4.615,- Kč (2)

 5.143,- Kč (1)

   3.387,- Kč 

   2.246,- Kč 

   2.835,- Kč  #

2040 – 2108 Kč

250 Kč

„Vila Jitka“

15 uživatelů

5.930,- Kč

3.823,- Kč

1800 – 1860 Kč

250 Kč

 

 

#k částce je třeba přičíst spotřebovanou elektrickou energii, v tomto bytě má uživatel smlouvu s PRE

Pozn.: uživatel služby není povinen se na chráněném bydlení stravovat.

 

B. poplatky za úkony péče (podle zákona o sociálních službách zákon (č. 206/2009 Sb.)

Dále je uživatel povinen měsíčně zaplatit zálohu na úhradu úkonů péče ve výši 2.000,- Kč. Uživateli bude následně účtována péče ve výši 100,- Kč za hodinu, dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. V případě, že má uživatel přiznaný příspěvek na péči ve 2., 3. nebo 4. stupni, platí zálohu ve výši přiznaného příspěvku na péči.

 

C. služba PSB poplatky za úkony péče (podle zákona o sociálních službách zákon (č. 206/2009 Sb.)

Uživatelům je účtována částka 100,- Kč za hodinu podpory, dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Hradí se za měsíc zpětně, dle příslušného vyúčtování.