Ceník služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení

Ceník služby chráněné bydlení 

A. poplatky za ubytování a stravu             

 

 

Chráněné bydlení

Kapacita

 

 

Celkem náklady na nájem, stravu (při 31 dnech) a ostatní náklady (počet lůžek)

 

 

Nájem

 

 

Stravné (dle délky měsíce)

 

Ostatní náklady

 

„Kocourkov“

14 uživatelů

5.667,- Kč

 

3.247,- Kč

 

2.100 – 2.170,- Kč

 

250,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

„180“

14 uživatelů

 

č.180: 5.477,- Kč (2)

 

č. 178/2: 6.454,- Kč (1)

 

č. 178/2: 6.828,- Kč (1)

 

č. 178/2: 5.894,-Kč (2)

 

č.178/4: 6.157,- Kč (2)

 

č.178/4: 5.843,- Kč (3)

3.243,- Kč 

 

 

4.220,- Kč 

 

 

4.594,- Kč 

 

 

3.660,- Kč 

 

 

3.923,- Kč 

 

 

3.609,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.920 – 1.984,- Kč

(64,-Kč / den: snídaně 12,-Kč, oběd 30,-Kč, večeře 22,-Kč)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,- Kč

„200“

13 uživatelů

5.999,- Kč (2-3)

4.673,- Kč (2)

 5.209,- Kč (1)

   3.641,- Kč 

   2.315,- Kč 

   2.851,- Kč  #

2040 – 2108 Kč

(68,-Kč / den: snídaně 12,-Kč, oběd 35,-Kč, večeře 21,-Kč)

250,- Kč

„Vila Jitka“

15 uživatelů

6.180,- Kč

 

4.070,- Kč

 

1800 – 1860 Kč

 

 

250,- Kč

 

 

#k částce je třeba přičíst spotřebovanou elektrickou energii, v tomto bytě má uživatel smlouvu s PRE

Pozn.: uživatel služby není povinen se na chráněném bydlení stravovat.

 

B. poplatky za úkony péče (podle zákona o sociálních službách zákon (č. 206/2009 Sb.)

Dále je uživatel povinen měsíčně zaplatit zálohu na úhradu úkonů péče ve výši 2.000,- Kč. Uživateli bude následně účtována péče ve výši 100,- Kč za hodinu, dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. V případě, že má uživatel přiznaný příspěvek na péči ve 2., 3. nebo 4. stupni, platí zálohu ve výši přiznaného příspěvku na péči.

 

C. služba PSB poplatky za úkony péče (podle zákona o sociálních službách zákon (č. 206/2009 Sb.)

Uživatelům je účtována částka 100,- Kč za hodinu podpory, dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Hradí se za měsíc zpětně, dle příslušného vyúčtování.