Další aktivity

BONA, o.p.s. provozuje další, návazné aktivity, které pomáhají lidem s duševní poruchou vyplnit jejich volný čas.

knihovně a klubu U Kocoura si můžete číst, přijít se učit cizí jazyky nebo zahrát si společenské hry.

V komunitním centru jedna bedna Vám umožníme uspořádat výstavu Vašich děl - obrazů, ručních výrobků, ale i třeba básní.

Dále si můžete přijít zakoupit nevšední výrobky z chráněných a terapeutických dílen do krámku Dvojí svět a podpořit tak jejich provoz a zároveň motivaci lidí s duševní poruchou k dalšímu setrvání v pracovní rehabilitaci.