Půlrok s HESTIA, Vodafone Česká republika a Nadací Vodafone

U příležitosti letošního týdne pro duševní zdraví bychom se s Vámi rádi podělili o zkušenosti s tím, jak mohou lidé z byznysu podporovat neziskový sektor a přímo osoby se zdravotním znevýhodněním. Třeba se nám tak podaří inspirovat další firmy a neziskovky.

Oslovila nás organizace HESTIA – Centra pro dobrovolnictví, která se dlouhodobě zabývá dobrovolnictvím v ČR, a tlumočilanám nabídku dobrovolnické podpory od zaměstnanců Vodafone Česká republika.  Ta nakonec probíhala od ledna do června 2016 a během tohoto půl roku se uskutečnila řada zajímavých setkání, v různých úrovních a formách. Předcházela jí důkladná příprava na obou stranách.

Naši zaměstnanci si určili okruhy, ve kterých se chtějí rozvíjet, kde potřebujeme jako organizace zabrat a lidé z Vodafonu pro nás připravili tři workshopy na konkrétní téma: Komunikační strategie, interní a externí komunikace, Kampaně a marketingová strategie pro Jednu Bednu, Nábor nových zaměstnanců. Celkem se nám věnovalo na 10 zaměstnanců Vodafonu a Nadace Vodafone.

Navázali jsme ještě workshopem pro naše klienty/ky zaměřený na přípravu na pracovní pohovor, který vedly dvě dámy z náboru Vodafonu. Myslím, že i pro ně to byla úplně nová zkušenost, která jim pomůže pochopit, jak obtížné je pro lidi s postižením žádat o zaměstnání a jaké specifické kompetence by měli lidé z náboru mít, aby se tyto dva světy mohly potkat.

Každý workshop nám přinesl kromě nových znalostí a dovedností také sadu úkolů, včetně jasného harmonogramu plnění a odpovědných osob.

Spolupráce byla obousměrná, zaměstnanci Vodafonu u nás absolvovali exkurzi a zapojili se do dobrovolnických dnů v rámci rekonstrukce prodejny Jedna bedna.

Musím říct, že spolupráce s lidmi z Vodafonu a Nadace Vodafone pro nás byla prakticky přínosná, osvěžující a nezatížená problémy sociálního sektoru, ale někdy i frustrující, když jsem viděl, co všechno by mohlo být jinak, kdyby…

Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat skvělým lidem: Adrianě Dergam, ředitelce korporátní komunikace Vodafone CZ a místopředsedkyni Nadace Vodafone a Báře Novosadové z HESTIA. Bylo to s Vámi hodně obohacující a příjemné a těšíme se na další společné akce!

Za zaměstnance a klienty BONA, o.p.s. Aleš Lang