Transformační tým PNB v BONĚ

Nedávno BONU navštívili členové transformačního týmu Psychiatrická nemocnice Bohnice, aby se seznámili s fungováním komunitních služeb. Navštívili chráněné bydlení 201, kde se dozvěděli informace o naší organizaci a jednotlivých službách a způsobu naší práce. Měli rovněž možnost setkat se s jedním z peer konzultantů, který jim přiblížil svou roli ve službách pro lidi s duševním onemocněním. Zároveň mohli nahlédnout do společných prostor a pokoje klientky chráněného bydlení a navštívili také jeden z bytů služby Podpora samostatného bydlení.