Historie

Obecně prospěšná společnost BONA

je nestátní neziskovou organizací, která vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností ze dne 29. ledna 1999 na základě usnesení Krajského obchodního soudu Praha (oddíl O, vložka 91).

Společnost byla založena Nadací BONA a MUDr. Zdeňkem Bašným k zajištění provozu rehabilitačních služeb pro duševně nemocné občany ve struktuře psychosociální sítě, vytvořené Nadací BONA, která z důvodu nové právní úpravy činnosti nadací a nadačních fondů již nemohla tyto služby nadále poskytovat.

BONA, o.p.s zahájila svou činnost k 1. 6. 1999.