Zaměstnanci BONA, o.p.s.

 

MGR. ALEŠ LANG

pozice ředitel 
odborné vzdělání

Pedagogická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci IPVZ Praha – obor veřejné zdravotnictví

jiné vzdělání  
kontakt ales.lang@bona-ops.cz, tel.:  283 851 915, 736 483 955
ostatní výkonný tajemník a člen správní rady Asociace komunitních služeb

 

ING. PAVEL STEJSKAL

pozice

Ekonomicko-provozní manažer

odborné vzdělání VŠCHT
jiné vzdělání  
kontakt pavel.stejskal@bona-ops.cz, tel.: 283 853 163
ostatní  

 

DANIELA OCHMANOVÁ

pozice asistentka ředitele BONA,o.p.s.
odborné vzdělání

Gymnázium Roudnice n/Labem

    

jiné vzdělání  
kontakt daniela.ochmanova@bona-ops.cz, tel.:  283 853 163
ostatní  

 

KAROLÍNA CHOVANČÍKOVÁ

pozice personalistka
odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt karolina.chovancikova@bona-ops.cz, tel.: 283 852 370
ostatní  

 

MARTINA MÜLLEROVÁ

pozice projektový manager
odborné vzdělání FF KU RK, CMTF UPOL
jiné vzdělání  
kontakt martina.mullerova@bona-ops.cz, tel.: 739 320 511
ostatní  

 

Mgr. MAGDALÉNA ŠTOCHLOVÁ

pozice vedoucí terapeutka služeb v oblasti bydlení (CHB, PSB)
odborné vzdělání VOŠ (psychiatrie), VŠ (sociální práce), VŠ (sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii)
jiné vzdělání sebezkušenostní výcvik BIGSUR,aktivně ve výcviku v supervizi (ČMISK), aktivně ve výcviku výklad snů (daseinsanalýza)
kontakt stochlova@bona-ops.cz, tel.: 736 483 950, 283 852 370
ostatní jako terapeutka pracuje na otevřeném psychoterapeutickém oddělení v PN Bohnice, v organizaci vede intervizní skupiny

 

BC. EVA KUHNOVÁ

pozice vedoucí terapeutka Chráněného bydlení "180"
odborné vzdělání

Pedf UK - Psychologie a speciální pedagogika (Bc.), nyní FF UK – Psychologie (Mgr.)

jiné vzdělání

psychologické stáže - Psychiatrická nemocnice Bohnice – pavilon č. 35, Denní stacionář Horní Palata, Psychosomatická klinika, od 10/2015  psychoterapeutický výcvik (Český institut PCA)

kontakt

eva.kuhnova@bona-ops.cz, tel.:  274 821 146

ostatní  

 

MGR. ET MGR. VLASTIMIL DUBSKÝ

pozice asistent terapeuta Chráněného bydlení "180"
odborné vzdělání

HTF UK - Psychosociální vědy / husitská teologie a Učitelství pro střední školy

jiné vzdělání

Krizová intervence, oddlužení, vedení individuálního plánování, první pomoc a další.

kontakt

vlastimil.dubsky@bona-ops.cz, tel.:  274 821 146

ostatní  

 

Mgr. JIŘINA CHALUPSKÁ, DiS.

pozice vedoucí terapeutka chráněného bydlení "Vila Jitka"
odborné vzdělání

VOŠ (obor sociální práce),VŠ (obor sociální práce - Bc.), VŠ (sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii)

jiné vzdělání

všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci, frekventantka psychoterapeutického výcviku

kontakt

jirina.chalupska@bona-ops.cz,  tel.: 233 931 641

ostatní

zajišťuje exkurze a stáže, koordinátorka setkávání pracovní skupiny pro bydlení v rámci Asociace komunitních služeb, zajišťuje zájemce o CHB a PSB

 

SOŇA VALENTOVÁ, Dis.

pozice asistentka terapeutky chráněného bydlení "Vila Jitka", terapeutka služby Podpora samostatného bydlení
odborné vzdělání VOŠ (obor sociální práce), aktivní studium VŠ MUNI v Brně (obor psychologie)
jiné vzdělání  
kontakt sona.valentova@bona-ops.cz, tel.: 605 984 004, 283 852 380, 233 931 641
ostatní  

 

Mgr. RADKA ŠVECOVÁ, DiS.

pozice vedoucí terapeutka chráněného bydlení "200"
odborné vzdělání EA VOŠ – obor sociální práce (DiS.), ETF UK – obor Sociální a charitativní práce (Bc.), ETF UK – magisterský obor Diakonika 
jiné vzdělání  
kontakt radka.svecova@bona-ops.cz, tel.: 222 231 018
ostatní kontaktní osoba pro zájemce o službu Sociální rehabilitace.
 

 

Bc. PETR VÍTEK

pozice vedoucí terapeut chráněného bydlení "Kocourkov"
odborné vzdělání kurz sociálního pracovníka (Fokus), VŠ UK (Bc. psychologie, Mgr. - aktivní studium)
jiné vzdělání  
kontakt petr.vitek@bona-ops.cz, tel.: 283 852 960
ostatní  

 

BC. LUCIE KOHOUTKOVÁ

pozice asistentka terapeuta chráněného bydlení "Kocourkov"
odborné vzdělání Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, obor Sociální a charitativní práce - ukončené bakalářské studium
jiné vzdělání  
kontakt lucie.kohoutkova@bona-ops, tel.: 283 852 960
ostatní  

 

BC. HANA NOVOTNÁ

pozice terapeutka služby Podpora samostatného bydlení
odborné vzdělání ETF  UK (sociální a pastorační práce)
jiné vzdělání

Základní krizová intervence (Remedium, 51hod.), Problematika smrti a provázení v rámci poskytování sociální služby umírajícím a jejich blízkým (Remedium, 32hod.), Focusing I.a II. – základní kurz a kurz provázení, Individuální plánování  v praxi (Fokus, 20hod.)

kontakt hana.novotna@bona-ops.cz, tel.: 736 483 954, 283 852 380
ostatní  

 

Bc. LENKA VLACHOVÁ, DiS. 

pozice vedoucí terapeutka Textilní dílny a Polyfunčního centra Dvojí svět
odborné vzdělání FF UK, sociální politika a sociální práce, VOŠ EA Praha sociálně právní
jiné vzdělání  
kontakt dvoji.svet@bona-ops.cz, tel.: 222 231 018
ostatní  

 

 

BC. ALENA MĚKOTOVÁ

pozice pracovní terapeutka v dílně Technických služeb 
odborné vzdělání
FSS MU (psychologie - sociologie)
jiné vzdělání kurz pracovníka v sociálních službách
kontakt
alena.mekotova@bona-ops.cz, tel.:605 984 005
ostatní  

 

JAN KRET

pozice pracovní terapeut v dílně Technických služeb, vedoucí Socioterapeutického centra "U Kocoura"
odborné vzdělání

kurz pracovníka v sociálních službách

jiné vzdělání  
kontakt jan.kret@bona-ops.cz, tel.: 605 984 003, 283 853 090
ostatní  


 

Bc. KATEŘINA KARÁSKOVA, DiS.

pozice vedoucí terapeutka chráněného pracoviště sklářská dílna
odborné vzdělání EA VOŠ - obor sociální práce a ETF UK- obor pastorační a sociální práce
jiné vzdělání PR a marketing na internetu
kontakt

katerina.karaskova@bona-ops.cz, tel.: 283 850 400

ostatní  

 

ING. ZDENĚK HEŘT

pozice peer konzultant
odborné vzdělání kurz peer konzultanta v Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví
jiné vzdělání VŠE Praha
kontakt

zdenek.hert@bona-ops.cz, tel.: 739 383 475

ostatní