Zaměstnanci BONA, o.p.s.

ADMINISTRATIVA

MGR. ALEŠ LANG

pozice ředitel 
dosažené odborné vzdělání

Magisterské studium, Pedagogická fakulta UP v Olomouci; IPVZ Praha, obor: Veřejné zdravotnictví

jiné vzdělání  
kontakt ales.lang@bona-ops.cz, tel.:  283 851 915, 736 483 955
ostatní výkonný tajemník a člen správní rady Asociace komunitních služeb

 

ING. PAVEL STEJSKAL

pozice

Ekonomicko-provozní manažer

dosažené odborné vzdělání Magisterské studium, VŠCHT
jiné vzdělání  
kontakt pavel.stejskal@bona-ops.cz, tel.: 283 853 163
ostatní  

 

ING. MARTINA PEJCHALOVÁ

pozice asistentka ředitele BONA,o.p.s.
dosažené odborné vzdělání

 

    

jiné vzdělání  
kontakt martina.pejchalova@bona-ops.cz, tel.:  283 853 163
ostatní  

 

KAROLÍNA CHOVANČÍKOVÁ

pozice personalistka
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt karolina.chovancikova@bona-ops.cz, tel.: 283 852 370
ostatní  

 

MARTINA DOŠKOVÁ

pozice projektový manager
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt martina.mullerova@bona-ops.cz, tel.: 739 320 511
ostatní  

 

MGR. MAGDALÉNA ŠTOCHLOVÁ

pozice metodik, intervizor
dosažené odborné vzdělání Magisterské studium, VŠ, obor: Sociální práce; VŠ, obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii; VOŠ, obor: Psychiatrie       
jiné vzdělání úplné psychoterapeutické vzdělání, aktivně ve výcviku v supervizi, výkladu snů a mediaci
kontakt stochlova@bona-ops.cz, tel.: 736 483 950, 283 852 370
ostatní vedení pst a intervizních setkání, soukromá pst praxe

 

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MGR. IVA HEJZLOVÁ 

pozice

vedoucí služby chráněné bydlení

dosažené odborné vzdělání

Filozofická fakulta University Karlovy v Praze, Magisterské studium, obor: Sociální práce

jiné vzdělání

Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (SLEA), kurz case management, základní kurz krizové intervence, kurzy v oblasti psychosociální rehabilitace

kontakt iva.hejzlova@bona-ops.cz, tel.:  739 320 509
ostatní

kontaktní osoba pro exkurze a stáže, kontaktní osoba pro zájemce o službu chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení

 

SOŇA VALENTOVÁ, DIS.

pozice vedoucí služby podpora samostatného bydlení
dosažené odborné vzdělání

Vyšší odborné vzdělání, obor: Sociální práce

jiné vzdělání  
kontakt sona.valentova@bona-ops.cz, tel.: 605 984 004, 283 852 380
ostatní

koordinátorka setkávání pracovní skupiny pro bydlení v rámci Asociace komunitních služeb

 

BC. KATEŘINA KARÁSKOVA, DIS.

pozice vedoucí služby sociální rehabilitace
dosažené odborné vzdělání Bakalářské studium, ETF UK, obor: Pastorační a sociální práce; EA VOŠ, obor: Sociální práce                     
jiné vzdělání PR a marketing na internetu
kontakt

katerina.karaskova@bona-ops.cz, tel.: 606 033 422

ostatní kontaktní osoba pro zájeme o službu sociální rehabilitace

 

SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

BC. MARKÉTA ZÁBOJNÍKOVÁ

pozice vedoucí terapeutka Chráněného bydlení "201"
dosažené odborné vzdělání

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, obor: Sociální politika a sociální práce

jiné vzdělání

Stáže - Pavilon 4 PNB, Greendors z.ú., Kokoza o.p.s., Eset-help, z.s.

kontakt

marketa.zabojnikova@bona-ops.cz, tel.:  274 821 146

ostatní  

 

BC. MAGDALENA MAXOVÁ

pozice asistent terapeuta Chráněného bydlení "201"
dosažené odborné vzdělání

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor: Rehabilitační a psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory; SOŠ – obor Sociálně-správní činnost             

jiné vzdělání

 

kontakt

magdalena.maxova@bona-ops.cz, tel.:  274 821 146

ostatní  

 

BC. ANETA JUNGBAUEROVÁ

pozice vedoucí terapeutka chráněného bydlení "Vila Jitka"
dosažené odborné vzdělání

Bakalářské studium, PedF UK, obor: Psychologie a speciální pedagogika

jiné vzdělání

Asistent v pedagogicko-psychologické poradně, Kurz pro osobní asistenty osob s tělesným a kombinovaným postižením, Studium pedagogiky volného času, Psychoterapeutický výcvik PCA (aktivně)

kontakt

aneta.jungbauerova@bona-ops.cz, 233 931 641

ostatní

 

 

TEREZA HRDINOVÁ, DiS.

pozice asistentka terapeutky chráněného bydlení "Vila Jitka"
dosažené odborné vzdělání Vyšší odborné vzdělání, VOŠ Pedagogická a sociální
jiné vzdělání  
kontakt tereza.hrdinova@bona-ops.cz; tel.: 233 931 641
ostatní  

 

BC. ZDEŇKA VESELÁ

pozice vedoucí terapeutka chráněného bydlení "200"
dosažené odborné vzdělání Bakalářské vzdělání, ETF UK, obor: Sociální práce a pastorace
jiné vzdělání  
kontakt zdenka.vesela@bona-ops.cz; tel.: 233 551 956
ostatní
 

 

BC. TEREZA PAUKNEROVÁ

pozice asistentka terapeutky chráněného bydlení "200"
dosažené odborné vzdělání Bakalářské studium, HTF UK, obor: Sociální pedagogika
jiné vzdělání Kurz práce s klientem v akutní krizi
kontakt

tereza.pauknerova@bona-ops.cz, tel.: 233 551 956

ostatní  

 

BC. PETR VÍTEK

pozice vedoucí terapeut chráněného bydlení "Kocourkov"
dosažené odborné vzdělání Bakalářské studium, VŠ UK, obor: Psychologie
jiné vzdělání kurz sociálního pracovníka (Fokus)
kontakt

petr.vitek@bona-ops.cz, tel.: 283 852 960

ostatní  

 

BC. TEREZA KULÍKOVÁ, DIS.

pozice asistent terapeuta chráněného bydlení "Kocourkov"
dosažené odborné vzdělání Bakalářské studium, obor: Sociiální politika a sociální práce; VOŠ sociálně právní
jiné vzdělání  
kontakt tereza.kulikova@bona-ops.cz, tel.: 283 852 960
ostatní  

 

SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

MGR. ET MGR. VLASTIMIL DUBSKÝ

pozice terapeut služby podpora samostatného bydlení
dosažené odborné vzdělání

Magisterské studium, HTF UK, obor: Psychosociální vědy / husitská teologie a Učitelství pro střední školy

jiné vzdělání

Krizová intervence, oddlužení, vedení individuálního plánování, první pomoc. Účastník psychoterapeutického výcviku (Český institut PCA).

kontakt

vlastimil.dubsky@bona-ops.cz, tel.:  283 852 380, 736 483 957

ostatní recepční služba na CHB 201 a CHB 200, vedení aktivit ve volnočasovém klubu Na Průhonu

 

BC. HANA NOVOTNÁ

pozice terapeutka služby Podpora samostatného bydlení
dosažené odborné vzdělání Bakalářské studium, ETF - UK, obor: Sociální a pastorační práce
jiné vzdělání
Účastnice komplexního výcvikového programu v psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka (PCA Institut Praha); Základní krizová intervence (51h.); Plánování zaměřené na člověka; Motivační rozhovory, Problematika smrti a provázení v rámci poskytování soc. služby..; Focusing I.a II., Dluhová problematika  a další.
kontakt hana.novotna@bona-ops.cz, tel.: 736 483 954, 283 852 380
ostatní  

 

SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE

BC. LUCIE KOHOUTKOVÁ

pozice vedoucí terapeutka chráněného pracoviště Sklářská dílna
dosažené odborné vzdělání Bakalářské studium, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, obor: Sociální a charitativní práce
jiné vzdělání  
kontakt lucie.kohoutkova@bona-ops, tel.: 283 850 400
ostatní recepční služba na CHB Kocourkov

BC. LENKA VLACHOVÁ, DiS. 

pozice vedoucí komunitního centra JEDNA BEDNA
dosažené odborné vzdělání Bakalářské studium, FF UK, obor: Sociální politika a sociální práce; VOŠ EA Praha sociálně právní
jiné vzdělání  
kontakt jednabedna@bona-ops.cz, tel.: 222 231 018
ostatní  

 

BC. BIBIANA TAKÁČOVÁ

pozice terapeut komunitního centra JEDNA BEDNA
dosažené odborné vzdělání

Bakalářské studium, FF UK, obor: Sociálni práce a politika 

jiné vzdělání  
kontakt bibiana.takacova@bona-ops.cz, tel.: 222 231 018
ostatní  

 

TOMÁŠ NICOLAE KLOUBEK, DiS.

pozice vedoucí terapeut chránéného pracoviště Dílna technických služeb
dosažené odborné vzdělání Vyšší odborné vzdělání, EA VOŠ, obor: Sociální práce
jiné vzdělání  
kontakt
tomas.kloubek@bona-ops.cz, tel.:731 448 449
ostatní  

 

JITKA TROJÁŠKOVÁ

pozice pracovní terapeutka v dílně Technických služeb 
dosažené odborné vzdělání
 
jiné vzdělání  
kontakt
jitka.trojaskova@bona-ops.cz, tel.:605 984 005
ostatní  

 

JAN KRET

pozice pracovní terapeut v dílně Technických služeb, vedoucí Socioterapeutického centra "U Kocoura"
dosažené odborné vzdělání

kurz pracovníka v sociálních službách

jiné vzdělání  
kontakt jan.kret@bona-ops.cz, tel.: 605 984 003, 283 853 090
ostatní  


 

PEER KONZULTANT

ING. ZDENĚK HEŘT

pozice peer konzultant
dosažené odborné vzdělání Magisterské vzdělání, VŠE Praha
jiné vzdělání kurz peer konzultanta v Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví
kontakt

zdenek.hert@bona-ops.cz, tel.: 739 383 475

ostatní