Zaměstnanci BONA, o.p.s.

 

ADMINISTRATIVA

 

Mgr. Aleš Lang 

pozice ředitel 
dosažené odborné vzdělání

Magisterské vzdělání, Pedagogická fakulta UP v Olomouci; IPVZ Praha, obor: Veřejné zdravotnictví

kontakt ales.lang@bona-ops.cz
tel.:  283 851 915 / 736 483 955
ostatní  

 

Andrea Břeňová

pozice asistentka ředitele / sekretariátu
kontakt sekretariat@bona-ops.czinfo@bona-ops.cz
tel.: 730 850 750 
ostatní  

 

Ing. Martina Pejchalová

pozice

provozně-ekonomický manažer

kontakt martina.pejchalova@bona-ops.cz, tel.:  604 210 318
ostatní  

 

Michal Kubík

pozice provozní manažer
kontakt michal.kubik@bona-ops.cz, tel.:  703 180 511
ostatní  

 

Adriana Hejnyšová

pozice provozní asistentka
kontakt adriana.hejnysova@bona-ops.cz, tel.:  734 166 940
ostatní  

 

Kateřina Drapalíková

pozice personalistka a mzdová účetní
kontakt

katerina.drapalikova@bona-ops.cz
tel.: 733 104 931

ostatní  

 

Mgr. Michal Prokšík

pozice projektový manažer
kontakt michal.proksik@bona-ops.cz, tel.: 603 882 744
ostatní  

 

Mgr. et Mgr. Marie Hyklová

pozice fundraiser
kontakt marie.hyklova@bona-ops.cz, tel.: 739 320 511
ostatní  

 

Mgr. Jakub Varvařovský

pozice PR Development a komunikace
kontakt PRD@bona-ops.cz, tel.: 728 866 907
ostatní  

 

Bc. Ludmila Horynová

pozice manažerka sociálních služeb
dosažené odborné vzdělání

 

kontakt ludmila.horynova@bona-ops.cz, tel.:  734 166 939
ostatní kontaktní osoba pro exkurze a stáže
 

 

Mgr. Magdaléna Štochlová 

pozice intervizor
dosažené odborné vzdělání VŠ sociální práce, psychoterapie, VOŠ psychiatrie        
jiné vzdělání psychoterapeut, supervizor, lektor CRPDZ
kontakt stochlova@bona-ops.cz
ostatní  

 

Mgr. Iva Hejzlová

pozice metodik
dosažené odborné vzdělání Magisterské vzdělání; FFUK, sociální politika a sociální práce
jiné vzdělání psychoterapeutický výcvik, kurzy v oblasti psychosociální rehabilitace
kontakt iva.hejzlova@bona-ops.cz, tel.: 736 483 950
ostatní kontaktní osoba pro zájemce o službu Sociální rehabilitace

 

Neobsazeno 

pozice příjmový pracovník pro oblast BYDLENÍ
dosažené odborné vzdělání

 

jiné vzdělání  
kontakt tel.: 739 320 509
ostatní  

 

 

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Mgr. Petr Vítek

pozice vedoucí služby Chráněné bydlení
dosažené odborné vzdělání

Magisterské zvdělání, VŠ UK, obor: Psychologie
Bakalářské vzdělání, VŠ UK, obor: Psychologie

jiné vzdělání

Psychoterapeutický výcvik v existenciální analýze a logoterapii (SLEA)Psychoterapeutická práce s traumatem (SLEA)
Hagioterapie
Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách (FOKUS)
Psycholog ve zdravotnictví 
Dynamická diagnostika LPAD (Feuerstein)

kontakt

petr.vitek@bona-ops.cz, tel.: 734 166 938

ostatní
 


Mgr. Aneta Jungbauerová

pozice vedoucí služby Podpora samostatného bydlení
dosažené odborné vzdělání

Magisterské vzdělání, PVŠPS, obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Bakalářské vzdělání, PedF UK, obor: Psychologie a speciální pedagogika

jiné vzdělání

Psychoterapeutický výcvik v PCA (2015-2019)
Výcvik v motivačních rozhovorech (2018)
Základy koučování (50h)
Práce s traumatem a krizová intervence (50 h)

kontakt aneta.jungbauerova@bona-ops.cz, tel.: 605 984 004
ostatní

poradce v anonymní poradně Bonsay; jednání se zájemci o službu PSB; koordinátorka setkávání pracovní skupiny pro bydlení v rámci Asociace komunitních služeb

 

Bc. Jana Pekárková

pozice vedoucí služby Sociální rehabilitace - oblast práce
dosažené odborné vzdělání Bakalářské vzdělání, PF UJEP, obor: Sociální pedagogika                 
jiné vzdělání  
kontakt

jana.pekarkova@bona-ops.cz, tel.: 606 033 422

ostatní  

 

 

SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

 

Bc. Markéta Zábojníková

pozice vedoucí střediska chráněného bydlení "201"
dosažené odborné vzdělání

Bakalářské vzdělání, Filozofická fakulta, obor: Sociální politika a sociální práce

jiné vzdělání

Stáže - Pavilon 4 PNB, Greendors z.ú., Kokoza o.p.s., Eset-help, z.s.

kontakt

marketa.zabojnikova@bona-ops.cz, 
tel.:  274 821 146 / 605 848 206 / 
730 588 081

ostatní  

 

Aneta Hájková

pozice sociální pracovník chráněného bydlení "201"
dosažené odborné vzdělání

SŠ managementu a služeb

jiné vzdělání  
kontakt

aneta.hajkova@bona-ops.cz,
tel.:  274 821 146 / 605 848 206 / 730 588 081

ostatní  

 

Bc. Tereza Čadová

pozice vedoucí střediska chráněného bydlení "Vila Jitka"
dosažené odborné vzdělání

Bakalářské vzdělání, HTF UK, obor: Sociální pedagogika 

jiné vzdělání

 

kontakt

tereza.cadova@bona-ops.cz
tel.: 233 931 641 / 605 879 358 / 730 588 085

ostatní

 

 

Tereza Hrdinová, DiS.

pozice sociální pracovník chráněného bydlení "Vila Jitka"
dosažené odborné vzdělání Vyšší odborné vzdělání, VOŠ Pedagogická a sociální
jiné vzdělání  
kontakt tereza.hrdinova@bona-ops.cz
tel.: 233 931 641 / 605 879 358 /  730 588 085
ostatní  

 

Bc. Karolína Vařeková

pozice vedoucí střediska chráněného bydlení "200"
dosažené odborné vzdělání Bakalářské vzdělání
jiné vzdělání  
kontakt karolina.varekova@bona-ops.cz
tel.: 233 551 95
6 / 605 851 086 / 730 588 075
ostatní
 

 

Magdalena Pomaresová

pozice pracovník v sociálních službách chráněného bydlení "200"
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt

magdalena.pomaresova@bona-ops.cz
tel.: 233 551 956 / 605 851 086 / 730 588 075

ostatní  

 

Iveta Tichá

pozice vedoucí střediska chráněného bydlení "Kocourkov" 143
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt

iveta.ticha@bona-ops.cz
tel.: 283 852 960 /  605 258 946 / 730 588 076

ostatní

 

 

Stanislav Trejbal

pozice pracovník v sociálních službách chráněného bydlení "Kocourkov"
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt stanislav.trejbal@bona-ops.cz
tel.: 283 852 960 / 605 258 946 / 730 588 076
ostatní  


Individuální chráněné bydlení
 

Mgr. Tereza Pauknerová

pozice sociální pracovník Individuálního chráněného bydlení
dosažené odborné vzdělání

Magisterské vzdělání, HTF UK, obor Sociální a charitativní práce

Bakalářské vzdělání, HTF UK, obor: Sociální pedagogika 

jiné vzdělání

Kurz práce s klientem v akutní krizi
Internetové poradenství

kontakt

tereza.pauknerova@bona-ops.cz, tel.: 604 226 010 

ostatní  

 

Blanka Petráková

pozice sociální pracovník Individuálního chráněného bydlení
dosažené odborné vzdělání

 

jiné vzdělání

 

kontakt

blanka.petrakova@bona-ops.cz, tel.: 733 151 072

ostatní  

 

Multidisciplinární tým
 

Mgr. Simona Vasilková

pozice pracovník v sociálních službách s psychologicko-terapeutickým zaměřením
dosažené odborné vzdělání Magisterské vzdělání, FF UPJŠ, Košice, obor: Psychologie
jiné vzdělání

Kurz základní krizové intervence
Kurz psycholog ve zdravotnictví
Kurz BAUM test
ABA terapie

kontakt simona.vasilkova@bona-ops.cz, tel.:  731 677 162
ostatní  

 

Mgr. Johana Růžková

pozice sociální pracovník se zaměřením na prevenci užívání návykových látek
dosažené odborné vzdělání Magisterské vzdělání, PVŠPS, obor: Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii 
jiné vzdělání

Psychoterapeutický komunitně orientovaný výcvik v daseinanalýze
Kurz krizové intervence
Koučing
Erasmus+: duální diagnózy a gender a adiktologii

kontakt johana.ruzkova@bona-ops.cz, tel.:  604 229 295
ostatní  

 

Bc. Marie Semanišinová

pozice pracovník v sociálních službách se zaměřením na podporu v oblasti zdraví
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt marie.semanisinova@bona-ops.cz
ostatní  

 

Olga Görglová

pozice pracovník v sociálních službách se zaměřením na podporu v oblasti zdraví
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt olga.gorglova@bona-ops.cz
ostatní  

 

Jakub Rolník

pozice peer konzultant služby Chráněné bydlení - Čimice
dosažené odborné vzdělání Středoškolské vzdělání, SPGŠ Beroun
jiné vzdělání studium na Konzervatoři Jaroslava Ježka
kontakt

jakub.rolnik@bona-ops.cz
tel.: 739 383 475

ostatní vyučování na baskytaru a kytaru

 

 

SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

 

Praha 8
 

Petr Horyna

pozice vedoucí týmu pro Prahu 8 - tréninkové byty
pracovník v sociálních službách služby Podpora samostatného bydlení
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt petr.horyna@bona-ops.cz, tel.: 734 280 057
ostatní  

 

Kateřina Stone

pozice pracovník v sociálních službách služby Podpora samostatného bydlení
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt  katerina.stone@bona-ops.cztel.: 731 689 067
ostatní  

 

Olga Plchová

pozice pracovník v sociálních službách služby Podpora samostatného bydlení
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt olga.plchova@bona-ops.cztel.: 603 852 741
ostatní  

 

Praha 4
 

Bc. Barbora Čermáková

pozice vedoucí terénního týmu pro Prahu 4
pracovník v sociálních službách služby Podpora samostatného bydlení
dosažené odborné vzdělání

 

jiné vzdělání

 

kontakt

barbora.cermakova@bona-ops.cz, tel.: 736 483 957

ostatní  

 

Mgr. Jakub Ducháč

pozice sociální pracovník služby Podpora samostatného bydlení
dosažené odborné vzdělání Magisterské vzdělání, HTF UK, obor: Psychosociální studia / husitská teologie a Učitelství pro střední školy
jiné vzdělání Kurz pro osobní asistenty osob s tělesným a kombinovaným postižením
Komunikace a práce s lidmi s postižením
Výcvik primární prevence sociálně patologických jevů
Vzdělávací a výcvikový program 
kontakt jakub.duchac@bona-ops.cz, tel.: 736 483 954
ostatní  

 

Mgr. Lenka Seinerová

pozice pracovník v sociálních službách služby Podpora samostatného bydlení
dosažené odborné vzdělání

Magisterské vzdělání, FF MU, obor: Psychologie

jiné vzdělání

od roku 2019 ve výcviku v Kognitivně-behaviorální terapii - Mezinárodní institut KBT - Odyssea

kontakt

lenka.seinerova@bona-ops.cz, tel.: 737 108 583

ostatní  

 

Bc. Vladimír Rejlek

pozice peer konzultant služby Podpora samostatného bydlení 

dosažené odborné vzdělání

Bakalářské vzdělání, FF UK
jiné vzdělání

Kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví, CRPDZ
Kurz pracovníka v sociálních službách, Fokus Praha

kontakt

vladimir.rejlek@bona-ops.cz
tel.: 730 578 298

ostatní  


 

SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE

 

Bc. Lucie Kohoutková

pozice vedoucí pracovní konzultant chráněného pracoviště Sklářská dílna
dosažené odborné vzdělání Bakalářské vzdělání, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, obor: Sociální a charitativní práce
jiné vzdělání  
kontakt

lucie.kohoutkova@bona-ops.cz
tel.: 730 578 299 / 283 850 400 

ostatní  

 

Lucia Majerská

pozice pracovní konzultant chráněného pracoviště Sklářská dílna
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt

lucia.majerska@bona-ops.cz, tel.:  737 435 389

ostatní  

 

Bc. Barbora Fílová

pozice vedoucí pracovní konzultant chráněného pracoviště Textilní dílna, vedoucí komunitního centra JEDNA BEDNA
dosažené odborné vzdělání Univerzita Hradec Králové - Ústav sociální práce, obor: sociální a charitativní práce
jiné vzdělání zdravotník zotavovacích akcí
kontakt jedna.bedna@bona-ops.cz
tel.: 222 231 018 / 605 862 627 / 730 578 296
ostatní  Simona Šnajdrová, DiS.

pozice pracovní konzultant chráněného pracoviště Textilní dílna
dosažené odborné vzdělání

 

jiné vzdělání  
kontakt simona.snajdrova@bona-ops.cz, tel.: 731 689 066
ostatní  

 

Jan Kret

pozice vedoucí pracovní konzultant chráněného pracoviště dílna Technických služeb a vedoucí Socioterapeutického centra "U Kocoura"
dosažené odborné vzdělání

Kurz pracovníka v sociálních službách

jiné vzdělání  
kontakt

jan.kret@bona-ops.czTS@bona-ops.cz
tel.: 605 984 003

ostatní  

 

Jitka Trojášková

pozice pracovní konzultant chráněného pracoviště dílna Technických služeb 
dosažené odborné vzdělání
 
jiné vzdělání  
kontakt
jitka.trojaskova@bona-ops.cz, tel.: 605 984 005
ostatní  

 

Mgr. Jana Hostašová

pozice pracovní konzultant chráněného pracoviště  dílna Technických služeb 
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt jana.hostasova@bona-ops.cz, tel.: 731 448 449
ostatní  
 

Neobsazeno

pozice pracovní konzultant chráněného pracoviště  dílna Technických služeb 
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt tel.: 739 320 510
ostatní  
 

Bc. Lucie Demkovičová

pozice vedoucí pracovní konzultant podporovaného zaměstnávání
dosažené odborné vzdělání Bakalářské vzdělání, HTF UK, obor: Sociální a charitativní práce            
jiné vzdělání  
kontakt lucie.demkovicova@bona-ops.cz, tel.: 731 692 227
ostatní  


Mgr. Martina Šteinová

pozice pracovní konzultant podporovaného zaměstnávání
dosažené odborné vzdělání

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, obor: Sociální práce 

jiné vzdělání  
kontakt martina.steinova@bona-ops.cz, tel.: 605 281 376
ostatní  

 

 

PEER KONZULTANT

 

 

Neobsazeno

pozice peer konzultant služby Chráněné bydlení - Draháň
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt

   tel.:  

ostatní  

 


 

Neobsazeno

pozice peer konzultant služby Sociální rehabilitace 

dosažené odborné vzdělání

 
jiné vzdělání  
kontakt

 

ostatní