Zaměstnanci BONA, o.p.s.

ADMINISTRATIVA

MGR. ALEŠ LANG

pozice ředitel 
dosažené odborné vzdělání

Magisterské studium, Pedagogická fakulta UP v Olomouci; IPVZ Praha, obor: Veřejné zdravotnictví

jiné vzdělání  
kontakt ales.lang@bona-ops.cz, tel.:  283 851 915, 736 483 955
ostatní výkonný tajemník a člen správní rady Asociace komunitních služeb

 

ING. PAVEL STEJSKAL

pozice

Ekonomicko-provozní manažer

dosažené odborné vzdělání Magisterské studium, VŠCHT
jiné vzdělání  
kontakt pavel.stejskal@bona-ops.cz, tel.: 283 853 163
ostatní  

 

ING. MARTINA PEJCHALOVÁ

pozice asistentka ředitele BONA,o.p.s.
dosažené odborné vzdělání

 

    

jiné vzdělání  
kontakt martina.pejchalova@bona-ops.cz, tel.:  283 853 163
ostatní  

 

KAROLÍNA CHOVANČÍKOVÁ

pozice personalistka
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt karolina.chovancikova@bona-ops.cz, tel.: 283 852 370
ostatní  

 

MARTINA DOŠKOVÁ

pozice projektový manager
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt martina.mullerova@bona-ops.cz, tel.: 739 320 511
ostatní  

 

MGR. MAGDALÉNA ŠTOCHLOVÁ

pozice metodik, intervizor
dosažené odborné vzdělání Magisterské studium, VŠ, obor: Sociální práce; VŠ, obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii; VOŠ, obor: Psychiatrie       
jiné vzdělání Psychoterapeut, supervizor
kontakt stochlova@bona-ops.cz, tel.: 736 483 950
ostatní vedení pst a intervizních setkání, soukromá pst praxe, lektorka CRPDZ

 

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MGR. IVA HEJZLOVÁ 

pozice

vedoucí služby chráněné bydlení

dosažené odborné vzdělání

Filozofická fakulta University Karlovy v Praze, Magisterské studium, obor: Sociální práce

jiné vzdělání

Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (SLEA), kurz case management, základní kurz krizové intervence, kurzy v oblasti psychosociální rehabilitace

kontakt iva.hejzlova@bona-ops.cz, tel.:  739 320 509
ostatní

kontaktní osoba pro exkurze a stáže, kontaktní osoba pro zájemce o službu chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení

 

SOŇA VALENTOVÁ, DIS.

pozice vedoucí služby podpora samostatného bydlení
dosažené odborné vzdělání

Vyšší odborné vzdělání, obor: Sociální práce

jiné vzdělání  
kontakt sona.valentova@bona-ops.cz, tel.: 605 984 004
ostatní

koordinátorka setkávání pracovní skupiny pro bydlení v rámci Asociace komunitních služeb

 

BC. KATEŘINA KARÁSKOVA, DIS.

pozice vedoucí služby sociální rehabilitace
dosažené odborné vzdělání Bakalářské studium, ETF UK, obor: Pastorační a sociální práce; EA VOŠ, obor: Sociální práce                     
jiné vzdělání PR a marketing na internetu
kontakt

katerina.karaskova@bona-ops.cz, tel.: 606 033 422

ostatní kontaktní osoba pro zájeme o službu sociální rehabilitace

 

SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

BC. MARKÉTA ZÁBOJNÍKOVÁ

pozice vedoucí terapeutka Chráněného bydlení "201"
dosažené odborné vzdělání

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, obor: Sociální politika a sociální práce

jiné vzdělání

Stáže - Pavilon 4 PNB, Greendors z.ú., Kokoza o.p.s., Eset-help, z.s.

kontakt

marketa.zabojnikova@bona-ops.cz, tel.:  274 821 146

ostatní  

 

BC. MAGDALENA MAXOVÁ

pozice asistent terapeuta Chráněného bydlení "201"
dosažené odborné vzdělání

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor: Rehabilitační a psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory; SOŠ – obor Sociálně-správní činnost             

jiné vzdělání

 

kontakt

magdalena.maxova@bona-ops.cz, tel.:  274 821 146

ostatní  

 

BC. ANETA JUNGBAUEROVÁ

pozice vedoucí terapeutka chráněného bydlení "Vila Jitka"
dosažené odborné vzdělání

Bakalářské studium, PedF UK, obor: Psychologie a speciální pedagogika

jiné vzdělání

Asistent v pedagogicko-psychologické poradně, Kurz pro osobní asistenty osob s tělesným a kombinovaným postižením, Studium pedagogiky volného času, Psychoterapeutický výcvik PCA (aktivně)

kontakt

aneta.jungbauerova@bona-ops.cz, 233 931 641

ostatní

 

 

TEREZA HRDINOVÁ, DiS.

pozice asistentka terapeutky chráněného bydlení "Vila Jitka"
dosažené odborné vzdělání Vyšší odborné vzdělání, VOŠ Pedagogická a sociální
jiné vzdělání  
kontakt tereza.hrdinova@bona-ops.cz; tel.: 233 931 641
ostatní  

 

BC. ZDEŇKA VESELÁ

pozice vedoucí terapeutka chráněného bydlení "200"
dosažené odborné vzdělání Bakalářské vzdělání, ETF UK, obor: Sociální práce a pastorace
jiné vzdělání  
kontakt zdenka.vesela@bona-ops.cz; tel.: 233 551 956
ostatní
 

 

BC. TEREZA PAUKNEROVÁ

pozice asistentka terapeutky chráněného bydlení "200"
dosažené odborné vzdělání Bakalářské studium, HTF UK, obor: Sociální pedagogika
jiné vzdělání Kurz práce s klientem v akutní krizi
kontakt

tereza.pauknerova@bona-ops.cz, tel.: 233 551 956

ostatní  

 

BC. PETR VÍTEK

pozice vedoucí terapeut chráněného bydlení "Kocourkov"
dosažené odborné vzdělání Bakalářské studium, VŠ UK, obor: Psychologie
jiné vzdělání kurz sociálního pracovníka (Fokus)
kontakt

petr.vitek@bona-ops.cz, tel.: 283 852 960

ostatní  

 

SIMONA HORÁKOVÁ

pozice asistent terapeuta chráněného bydlení "Kocourkov"
dosažené odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt simona.horakova@bona-ops.cz, tel.: 604 185 796
ostatní  

 

SLUŽBA PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

MGR. ET MGR. VLASTIMIL DUBSKÝ

pozice terapeut služby podpora samostatného bydlení
dosažené odborné vzdělání

Magisterské studium, HTF UK, obor: Psychosociální vědy / husitská teologie a Učitelství pro střední školy

jiné vzdělání

Krizová intervence, oddlužení, vedení individuálního plánování, první pomoc. Účastník psychoterapeutického výcviku (Český institut PCA).

kontakt

vlastimil.dubsky@bona-ops.cz, tel.: 736 483 957

ostatní recepční služba na CHB 201 a CHB 200, vedení aktivit ve volnočasovém klubu Na Průhonu

 

BC. HANA NOVOTNÁ

pozice terapeutka služby Podpora samostatného bydlení
dosažené odborné vzdělání Bakalářské studium, ETF - UK, obor: Sociální a pastorační práce
jiné vzdělání
Účastnice komplexního výcvikového programu v psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka (PCA Institut Praha); Základní krizová intervence (51h.); Plánování zaměřené na člověka; Motivační rozhovory, Problematika smrti a provázení v rámci poskytování soc. služby..; Focusing I.a II., Dluhová problematika  a další.
kontakt hana.novotna@bona-ops.cz, tel.: 736 483 954
ostatní  

 

SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE

BC. LUCIE KOHOUTKOVÁ

pozice vedoucí terapeutka chráněného pracoviště Sklářská dílna
dosažené odborné vzdělání Bakalářské studium, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, obor: Sociální a charitativní práce
jiné vzdělání  
kontakt lucie.kohoutkova@bona-ops, tel.: 283 850 400
ostatní recepční služba na CHB Kocourkov

 

BC. LENKA VLACHOVÁ, DiS. 

 

pozice vedoucí komunitního centra JEDNA BEDNA
dosažené odborné vzdělání Bakalářské studium, FF UK, obor: Sociální politika a sociální práce; VOŠ EA Praha sociálně právní
jiné vzdělání  
kontakt jednabedna@bona-ops.cz, tel.: 222 231 018
ostatní  

 

BC. BIBIANA TAKÁČOVÁ

pozice terapeut komunitního centra JEDNA BEDNA
dosažené odborné vzdělání

Bakalářské studium, FF UK, obor: Sociálni práce a politika 

jiné vzdělání  
kontakt bibiana.takacova@bona-ops.cz, tel.: 222 231 018
ostatní  

 

TOMÁŠ NICOLAE KLOUBEK, DiS.

pozice vedoucí terapeut chránéného pracoviště Dílna technických služeb
dosažené odborné vzdělání Vyšší odborné vzdělání, EA VOŠ, obor: Sociální práce
jiné vzdělání  
kontakt
tomas.kloubek@bona-ops.cz, tel.:731 448 449
ostatní  

 

JITKA TROJÁŠKOVÁ

pozice pracovní terapeutka v dílně Technických služeb 
dosažené odborné vzdělání
 
jiné vzdělání  
kontakt
jitka.trojaskova@bona-ops.cz, tel.:605 984 005
ostatní  

 

JAN KRET

pozice pracovní terapeut v dílně Technických služeb, vedoucí Socioterapeutického centra "U Kocoura"
dosažené odborné vzdělání

kurz pracovníka v sociálních službách

jiné vzdělání  
kontakt jan.kret@bona-ops.cz, tel.: 605 984 003, 283 853 090
ostatní  


 

PEER KONZULTANT

ING. ZDENĚK HEŘT

pozice peer konzultant
dosažené odborné vzdělání Magisterské vzdělání, VŠE Praha
jiné vzdělání kurz peer konzultanta v Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví
kontakt

zdenek.hert@bona-ops.cz, tel.: 739 383 475

ostatní