Zaměstnanci BONA, o.p.s.

 

MGR. ALEŠ LANG

pozice ředitel 
odborné vzdělání

Pedagogická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci IPVZ Praha – obor veřejné zdravotnictví

jiné vzdělání  
kontakt ales.lang@bona-ops.cz, tel.:  283 851 915, 736 483 955
ostatní výkonný tajemník a člen správní rady Asociace komunitních služeb

 

Mgr. MAGDALÉNA ŠTOCHLOVÁ

pozice vedoucí terapeutka služeb v oblasti bydlení (CHB, PSB)
odborné vzdělání VOŠ (psychiatrie), VŠ (sociální práce), VŠ (sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii)
jiné vzdělání sebezkušenostní výcvik BIGSUR,aktivně ve výcviku v supervizi (ČMISK), aktivně ve výcviku výklad snů (daseinsanalýza)
kontakt stochlova@bona-ops.cz, tel.: 736 483 950, 283 852 370
ostatní jako terapeutka pracuje na otevřeném psychoterapeutickém oddělení v PN Bohnice, v organizaci vede intervizní skupiny

 

Bc. LENKA VLACHOVÁ, DiS. 

pozice
vedoucí terapeutka Textilní dílny a Polyfunčního centra Dvojí svět
odborné vzdělání FF UK, sociální politika a sociální práce, VOŠ EA Praha sociálně právní
jiné vzdělání  
kontakt
dvoji.svet@bona-ops.cz, tel.: 222 231 018
ostatní  

 

ING. PAVEL STEJSKAL

pozice

Ekonomicko-provozní manažer

odborné vzdělání VŠCHT
jiné vzdělání  
kontakt pavel.stejskal@bona-ops.cz, tel.: 283 853 163
ostatní  

 

DANIELA OCHMANOVÁ

pozice asistentka ředitele BONA,o.p.s.
odborné vzdělání

Gymnázium Roudnice n/Labem

    

jiné vzdělání  
kontakt daniela.ochmanova@bona-ops.cz, tel.:  283 853 163
ostatní  

 

BC. EVA KUHNOVÁ

pozice vedoucí terapeutka Chráněného bydlení "180"
odborné vzdělání

Pedf UK - Psychologie a speciální pedagogika (Bc.), nyní FF UK – Psychologie (Mgr.)

jiné vzdělání

psychologické stáže - Psychiatrická nemocnice Bohnice – pavilon č. 35, Denní stacionář Horní Palata, Psychosomatická klinika, od 10/2015  psychoterapeutický výcvik (Český institut PCA)

kontakt

eva.kuhnova@bona-ops.cz, tel.:  274 821 146

ostatní  

 

KAROLÍNA CHOVANČÍKOVÁ

pozice
personalistka
odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt karolina.chovancikova@bona-ops.cz, tel.: 283 852 370
ostatní  

 

Bc. JAKUB VLACH, DiS.

pozice vedoucí terapeut Technických služeb (momentálně na rodičovské dovolené)
odborné vzdělání

VOŠ sociálně právní EA Praha (DiS.), Husitská teologickou fakultu UK- obor sociální pedagogika (Bc.)

jiné vzdělání  
kontakt

momentálně na rodičovské dovolené

ostatní  

 

Mgr. JIŘINA CHALUPSKÁ, DiS.

pozice vedoucí terapeutka chráněného bydlení "Vila Jitka"
odborné vzdělání

VOŠ (obor sociální práce),VŠ (obor sociální práce - Bc.), VŠ (sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii)

jiné vzdělání

všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci, frekventantka psychoterapeutického výcviku

kontakt

jirina.chalupska@bona-ops.cz,  tel.: 233 931 641

ostatní

zajišťuje exkurze a stáže, koordinátorka setkávání pracovní skupiny pro bydlení v rámci Asociace komunitních služeb, zajišťuje zájemce o CHB a PSB

 

SOŇA VALENTOVÁ, Dis.

pozice asistentka terapeutky chráněného bydlení "Vila Jitka", terapeutka služby Podpora samostatného bydlení
odborné vzdělání VOŠ (obor sociální práce), aktivní studium VŠ MUNI v Brně (obor psychologie)
jiné vzdělání  
kontakt sona.valentova@bona-ops.cz, tel.: 605 984 004, 283 852 380, 233 931 641
ostatní  

 

 

JAN KRET

pozice pracovní terapeut v dílně Technických služeb, vedoucí Socioterapeutického centra "U Kocoura"
odborné vzdělání

kurz pracovníka v sociálních službách

jiné vzdělání  
kontakt jan.kret@bona-ops.cz, tel.: 605 984 003, 283 853 090
ostatní  

 

Bc. JAN BRABENEC 

pozice vedoucí terapeut Technických služeb
odborné vzdělání FSS MU (sociální práce a politika - sociologie)
jiné vzdělání Vedení psychoterapeutické skupiny,  Kurz pracovní rehabilitace, Komunikace s klientem, Komunikace s rodinou, Kurz mediace, Protikrizové plánování a podpůrné prostředí pro prevenci relapsu, Duální diagnózy, PR a marketing na internetu
kontakt jan.brabenec@bona-ops.cz,  tel.: 731 448 449
ostatní aktualizace webových stránek, praxe: pracovní terapie, závislosti 

 

Mgr. Radka Nešporová, DiS.

pozice asistentka terapeuta chráněného bydlení "200"
odborné vzdělání magisterské studium - sociální práce (Filozofická fak. UK)
jiné vzdělání psychosociální výcvik, zátěžový výcvik, psychologická první pomoc, kurz první pomoci, základy krizové intervence, rozhovor - nástroj pomoci
kontakt radka.nesporova@bona-ops.cz,  tel.: 233 551 956
ostatní pracuje jako streetworker v Drop In o.p.s.

 

PETR ŠÍPEK

pozice
vedoucí terapeut služby Podpora samostatného bydlení
odborné vzdělání Sociálně právní Akademie Prachatice
jiné vzdělání sebezkušenostní výcvik SUR, lektor Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví
kontakt petr.sipek@bona-ops.cz, tel.: 736 483 957, 283 852 380
ostatní

 

 

 

BC. HANA NOVOTNÁ

pozice terapeutka služby Podpora samostatného bydlení
odborné vzdělání ETF  UK (sociální a pastorační práce)
jiné vzdělání

Základní krizová intervence (Remedium, 51hod.), Problematika smrti a provázení v rámci poskytování sociální služby umírajícím a jejich blízkým (Remedium, 32hod.), Focusing I.a II. – základní kurz a kurz provázení, Individuální plánování  v praxi (Fokus, 20hod.)

kontakt hana.novotna@bona-ops.cz, tel.: 736 483 954, 283 852 380
ostatní  

 

BC. ALENA MĚKOTOVÁ

pozice pracovní terapeutka v dílně Technických služeb 
odborné vzdělání
FSS MU (psychologie - sociologie)
jiné vzdělání kurz pracovníka v sociálních službách
kontakt
alena.mekotova@bona-ops.cz, tel.:605 984 005
ostatní  

 

Mgr. RADKA ŠVECOVÁ, DiS.

pozice vedoucí terapeutka chráněného bydlení "200"
odborné vzdělání EA VOŠ – obor sociální práce (DiS.), ETF UK – obor Sociální a charitativní práce (Bc.), ETF UK – magisterský obor Diakonika 
jiné vzdělání  
kontakt radka.svecova@bona-ops.cz, tel.: 222 231 018
ostatní kontaktní osoba pro zájemce o službu Sociální rehabilitace.

 

Bc. PETR VÍTEK

pozice vedoucí terapeut chráněného bydlení "Kocourkov"
odborné vzdělání kurz sociálního pracovníka (Fokus), VŠ UK (Bc. psychologie, Mgr. - aktivní studium)
jiné vzdělání  
kontakt petr.vitek@bona-ops.cz, tel.: 283 852 960
ostatní  

 

LUCIE KOHOUTKOVÁ

pozice asistentka terapeuta chráněného bydlení "Kocourkov"
odborné vzdělání  
jiné vzdělání  
kontakt lucie.kohoutkova@bona-ops, tel.: 283 852 960
ostatní  

 

Bc. KATEŘINA KARÁSKOVA, DiS.

pozice vedoucí terapeutka chráněného pracoviště sklářská dílna
odborné vzdělání EA VOŠ - obor sociální práce a ETF UK- obor pastorační a sociální práce
jiné vzdělání PR a marketing na internetu
kontakt

katerina.karaskova@bona-ops.cz, tel.: 283 850 400

ostatní  

 

ing. ZDENĚK HEŘT

pozice peer konzultant
odborné vzdělání kurz peer konzultanta v Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví
jiné vzdělání VŠE Praha
kontakt

zdenek.hert@bona-ops.cz, tel.: 739 383 475

ostatní