OPPA = Operační Program Praha - Adaptabilita

Dne 1.7.2013 jsme se ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Evropským sociálním fondem a Evropským fondem pro regionální rozvoj zapojili do projektu OPPA = Operační Program Praha - Adaptabilita.

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj zaměstnanců všech pracovních úrovní – rozvoj top managementu (finanční řízení, strategické plánování, řízení lidských zdrojů), středního odborného personálu (reakce na potřebu větší odborné připravenosti zaměstnanců v případě duálních diagnóz) a profesionalizací odborného personálu v oblasti zaměstnávání osob s duševním onemocněním (s cílem posílit odborné dovednosti pracovníků směřující k efektivnějšímu prosazování zájmu a potřeb osob s duševním onemocněním při hledání uplatnění na běžném pracovním trhu).

Doufáme, že díky laskavému přispění MHMP a Evropským fondům se nám podaří odborně se dále zdokonalovat a rozvíjet,  zefektivnit úsilí nás všech a úspěšně realizovat projekty vedoucí k samofinancování naší organizace.

 

Evropský sociální fond 

Praha & EUInvestujeme do vaší budoucnosti 

 

 

Tisková zpráva BONA, o.p.s. 1.6.2014

Jak jsme již informovali v minulosti dne 1.7.2013 jsme se ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Evropským sociálním fondem a Evropským fondem pro regionální rozvoj zapojili do projektu OPPA = Operační Program Praha - Adaptabilita. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj zaměstnanců všech pracovních úrovní – rozvoj top managementu (finanční řízení, strategické plánování, řízení lidských zdrojů), středního odborného personálu (reakce na potřebu větší odborné připravenosti zaměstnanců v případě duálních diagnóz) a profesionalizací odborného personálu v oblasti zaměstnávání osob s duševním onemocněním (s cílem posílit odborné dovednosti pracovníků směřující k efektivnějšímu prosazování zájmu a potřeb osob s duševním onemocněním při hledání uplatnění na běžném pracovním trhu).

Tento projekt je realizačním týmem bezproblémově průběžně realizován v souladu s přijatým harmonogramem. K 31.5.2014 jsme absolvovali 18 odborných kurzů z oblasti  zdravotnictví, sociální péče, ekonomie a managementu, přičemž předpokládáme, že do konce 2. monitorovacího období (do 30.6.2014) bude úspěšně podpořeno 42 našich zaměstnanců. Široké spektrum vzdělávání zaměstnanců bude v dalším období ještě rozšířeno o výuku angličtiny a o specializované kurzy z oborů využívaných v rámci sociální rehabilitace našich klientů. Z rozpočtu projektu jsme pořídili za cca 57 tis. Kč  HW a SW vybavení nezbytné pro efektivní průběh našich aktivit, také pro publicitu.  Podstatného posunu jsme dosáhli při řešení profesionalizace oblasti zaměstnávání klientů, a to zaváděním nových forem řízení výrobních a prodejních provozů, zejména s důrazem na jejich efektivnost, hospodárnost a adaptibilitu na vnější vlivy.

 

Evropský sociální fond 

Praha & EUInvestujeme do vaší budoucnosti