Rozšíření a zkvalitnění služeb

Rozšíření a zkvalitnění služeb v oblasti práce pro duševně nemocné

  • registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/2.1.01.1/0179
  • projekt podpořen z dotačního programu JPD 3
  • realizace projektu umožněna díky  prostředkům z ESF www.esfcr.cz
  • realizace projektu: září 2005 – srpen 2007

Stručný obsah projektu:

V současné době naše organizace poskytuje sociální služby pro duševně nemocné – v oblasti bydlení (víceúrovňový program chráněného bydlení – komunitní bydlení, chráněné byty typu A a N, vstupní byt a sociální byty), práce, socioterapeutické oblasti a volnočasových aktivit. V rámci našeho dlouhodobého strategického plánu chceme dosáhnout stejné úrovně především v oblasti práce, protože i pro duševně nemocné by měly být pracovní aktivity podstatnou součástí běžného života.

Cílem projektu je nácvik základních pracovních návyků a dovedností duševně nemocných a postupná příprava na práci v běžných pracovních podmínkách. Klientům z chráněných bytů chceme pomocí centra pro přechodné zaměstnávání usnadnit jejich vstup do normálního pracovního procesu.

K realizaci cíle jsme využili následujících aktivit:

  1. rozšíření stávajících dílen v „Turkmenské“ a zkvalitnění služeb v rámci pracovní rehabilitace
  2. otevření klubu „U Kocoura“ s knihovnou a pracovním místem knihovníka
  3. vytvoření pracovního místa prodavače v našem krámku v Žitné ulici, kde se prodávají výrobky z našich i ostatních dílen pro duševně nemocné
  4. otevření nových dílen s novými výrobními programy – výrobky ze skla a ovčího rouna
  5. otevření centra pro přechodné zaměstnávání
  6. Zeleň – rozšíření dílny o další pracovní místa

Cílovou skupinou jsou duševně nemocní lidé ohrožení sociální exkluzí.

Partneři projektu:

Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl.m. Prahy.