Sociální rehabilitace

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE BONA, O.P.S.

Cílová skupina:

Dospělí lidé ve věku 18 – 64 let s psychotickou duševní poruchou, která významně ovlivnila způsob jejich života a oddělila je od běžného místního společenství.

Kritéria pro přijímání uživatelů do služby Sociální rehabilitace (SR) jsou v souladu s vymezením cílové skupiny.

 

 

Poskytované služby

·         věk nad 18 let,

·         trvalé bydliště v Praze

·         přítomnost duševní poruchy z okruhu psychóz (F20 – F29)

·         absence závislosti na psychoaktivních látkách, v případě zneužívání návykových látek v minulosti mim. 1 rok abstinence,

·         absence agresivity,

·         zdravotní stav umožňující využití služby SR

·         zájem o aktivní využívání služby (motivace k rozvíjení nebo obnovování pracovních návyků a dovedností, aktivní spolupráce na vytváření individuálního plánu), 

·         zájem o nácvik dovedností potřebných k práci se sklem (výroba vitráží, spékání apod.), znalost techniky výroby není nutná

·     zájem o nácvik dovedností souvisejících s prodejem na trzích – v minimálním rozsahu 1x za 3 měsíce. Ve výjimečných případech je možná výjimka v rámci individuálního přístupu (závisí na rozhodnutí vedoucího dílny po poradě s vedoucí pro oblast práce).

 

            ·         věk nad 18 let,

·         trvalé bydliště v Praze

·         přítomnost duševní poruchy z okruhu psychóz (F20 – F29)

·         absence závislosti na psychoaktivních látkách, v případě zneužívání návykových látek v minulosti mim. 1 rok abstinence,

·         absence agresivity,

·         zdravotní stav umožňující využití služby SR

·         zájem o aktivní využívání služby (motivace k získávání pracovních návyků a dovedností, aktivní spolupráce na vytváření individuálního plánu), 

·         zájem o nácvik dovedností potřebných k práci s textilem

 

 • Dílna technických služeb věk nad 18 let,
 • ·         trvalé bydliště v Praze

  ·         přítomnost duševní poruchy z okruhu psychóz (F20 – F29)

  ·         absence závislosti na psychoaktivních látkách, v případě zneužívání návykových látek v minulosti mim. 1 rok abstinence,

  ·         absence agresivity,

  ·         zdravotní stav umožňující využití služby SR

  ·         zájem o aktivní využívání služby (motivace k získávání pracovních návyků a dovedností, aktivní spolupráce na vytváření individuálního plánu), 

  ·         úklid a údržba zeleně - zájem o nácvik dovedností souvisejících s úklidy a údržbou zeleně

  ·         Klub U Kocoura a knihovna – zájem o nácvik dovedností potřebných na pozici knihovníka/knihovnice

  ·         Prádelna – zájem o nácvik dovedností potřebných k samostatné obsluze prádelny

  ·         Trafika – zájem o nácvik dovedností souvisejících s prodejem potravin a komunikací se zákazníky

  ·         Poštovní doručovatel – zájem o nácvik dovedností souvisejících se samostatným doručováním zásilek

 

Centrum Dvojí svět - obchod

·          věk nad 18 let,

·          trvalé bydliště v Praze,

·          přítomnost duševní poruchy z okruhu psychóz (F20 – F29)

·         absence závislosti na psychoaktivních látkách, v případě zneužívání návykových látek v minulosti mim. 1 rok abstinence,

·          absence agresivity,

·          zdravotní stav umožňující využití služby SR

·          zájem o nácvik dovedností souvisejících se samostatným prodejem a komunikací se zákazníky (v případě zájmu o uzavření pracovního poměru v rámci zaměstnávání OZP je nutná způsobilost k právním úkonům v oblasti nakládání s financemi)