Sociální rehabilitace - oblast práce

 

Služba Sociální rehabilitace v oblasti práce je poskytována lidem s duševním onemocněním z okruhu psychóz, kteří potřebují podporu při získání, udržení nebo obnovení pracovních a sociálních dovedností, které jim umožní nalézt a udržet si vhodné zaměstnání. Službu poskytujeme v bezpečných podmínkách chráněných pracovišť.


Co od nás můžete očekávat?

Dostatek času na seznámení se s chodem pracoviště

V současnosti provozujeme dvě výrobní dílny a jednu, která poskytuje služby.  Ve Sklářské dílně se zaměřujeme na výrobu vitráží technickou Tiffany a  výrobků ze spékaného skla, Textilní dílna pak šije praktické a dekorativní výrobky z látek. Naše dílna Technických služeb pečuje o zeleň, poskytuje úklidové služby a provozuje malou prádelnu.

Budete mít dostatek času na seznámení se s chodem pracoviště, Vaší prací a s kolegy. Předchozí zkušenosti s prací v oboru nejsou potřeba, na pracovišti je přítomen pracovní konzultant a mistr, kteří Vás zaučí. Tempo se odvíjí dle Vašich potřeb a možností.

Podporu při získávání, obnovení a udržení pracovních a sociálních návyků

Pracovní konzultant je Vám k dispozici při nácviku konkrétních pracovních dovedností i při práci na cílech, které si stanovíte, abyste v budoucnu mohl/a dosáhnout vhodného pracovního uplatnění (např. včasná docházka do práce, koncentrace na práci, zvyšování řemeslných dovedností, vztahy na pracovišti, schopnost udržet si práci, hledání práce apod.). V rámci týmové spolupráce máte možnost rozvíjet i své sociální dovednosti, které se Vám mohou v budoucnu hodit.

Službu poskytovanou zdarma

Za službu pracovní rehabilitace nic neplatíte, jedná se o přípravu na budoucí zaměstnání, stejně tak je Vaše docházení do služby bez nároku na mzdu.

Smlouvu o poskytnutí služby na 1 – 4 roky

Smlouvu o poskytnutí služby s Vámi uzavřeme na 1 rok, poté je možné ji prodloužit až do maximální délky využívání služby 4 roky.

Pravidelnou dobu docházení

Na pracoviště je možné docházet od 9:00 do 12:15 nebo docházku přizpůsobit Vašim aktuálním možnostem.

Podporu při přechodu na otevřený trh práce

Podpoříme Vás v nalezení zaměstnání na otevřeném trhu práce. Pomůžeme Vám najít vhodné pracovní nabídky, sepsat životopis, kontaktovat zaměstnavatele, připravit se na pracovní pohovor.


Co od nás nemůžete očekávat?

Lukrativní pracovní nabídky

Smyslem naší služby je podpořit Vás ve vašich pracovních a sociálních dovednostech v bezpečném prostředí. Nenabízíme skvěle placenou práci, naším cílem nejsou finance, ale Vaše spokojenost a jistota, že něco umíte.

Místo pro trávení volného času

Pracoviště není primárně prostorem, kam chodíte trávit svůj volný čas. Je prostorem, kde si můžete vyzkoušet pracovní činnosti a rozmyslet si, jakým směrem byste se rádi ve svých dovednostech dále rozvíjeli. Jsou místem, kde Vás naučíme opět získat vztah k práci, abyste našli vhodné pracovní uplatnění.


Naše pracoviště


Jak vstoupit do služby

Kontaktní osoba pro zájemce o službu

Bc. Jana Pekárková 
Tel.: 606 033 422, E-mail: jana.pekarkova@bona-ops.cz

V případě, že probíhá konzultace s někým jiným, telefon není možné zvednout. Prosíme o trpělivost, pokud se nebudete moci dovolat. Je možné poslat nám SMS nebo email. V kontaktní dny se snažíme na zmeškaná volání reagovat hned, jak to je možné.

Dokumenty pro zájemnce o službu ke stažení v záložce "ke stažení".


Tým Sociální rehabilitace

Bc. Jana Pekárková - vedoucí služby
Tel.: 606 033 422, E-mail: jana.pekarkova@bona-ops.cz

 

Týmy jednotlivých pracovišť - odkazy viz výše


Služba Sociální rehabilitace je vymezena dle § 70 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.
Číslo registrace služby (hlavní město Praha):    8396961