Sklářská dílna

Kontakty

Vedoucí pracovní konzultant: Bc. Lucie Kohoutková
Telefon: 730 578 299 / 283 850 400
Pracovní doba terapeuta: 8:00 - 16:30
 
Mistrové: Mgr. Věra Dumková
                Jana Holaňová

Popis služby

     Sklářskou dílnu provozuje organizace BONA, o.p.s. již od roku 2006. Od svého vzniku prošel provoz dílny různými změnami. Původní záměr jejího založení zůstává však stále stejný - podpořit osoby s duševní poruchou ve snaze rozvíjet pracovní návyky a dovednosti a dodat sebevědomí pro přechod do běžných pracovních podmínek.

K 30. 6. 2007 byla tato sociální služba registrována jako služba „sociální rehabilitace“. S každým uživatelem služby je vypracován individuální plán obsahující cíle, kterých se uživatel snaží v dílně s podporou terapeuta dosáhnout. Mezi nejčastější cíle, na kterých uživatel s terapeutem pracují, jsou včasná docházka do práce, koncentrace na práci, zdokonalování ve sklářském řemesle, vztahy na pracovišti, schopnost udržet si práci po delší dobu apod. Tento plán se pravidelně hodnotí a následně obměňuje v závislosti na pokrocích, kterých uživatel dosahuje.

Není to podmínkou, ale při splnění potřebných kritérií má uživatel možnost přejít do tzv. druhého stupně, kdy je sním uzavřen pracovní poměr s úvazkem na 3 hodiny denně nebo následně přejít do tzv. třetího stupně, s úvazkem na 4 hodiny denně na chráněném pracovišti Skleněný Kocour. Zde se podmínky více přibližují běžnému trhu práce, jsou spojeny s větší samostatností při výrobě, zvládání administrativy spojené s pracovním poměrem, plánování dovolené apod.

Sklářská dílna pracuje kromě vlastní kreativní tvorby i na zakázkové výrobě. Je možné si u nás na zakázku nechat zhotovit jak čistě dekorativní předměty (šperky, kytičky na zápich do květináče, závěsné dekorace na stěnu nebo do oken, mozaikové obrazy apod.), tak výrobky určené pro praktické využití v domácnosti (ozdobné lžičky ze skla, lampičky, ozdobná zrcadla, truhličky na šperky apod.). Také nás můžete oslovit s vlastním návrhem nebo si přímo u nás takový návrh vlastnoručně zhotovit. Pokud byste měli zájem vyzkoušet si jaké to je vyrobit skleněnou vitráž, můžete se přihlásit na kurz tvorby vitráží, který sklářská dílna BONA, o.p.s. pravidelně pořádá.

Naše výrobky je také možné zakoupit v několika krámcích po celé Praze (např. Jedna bedna - Žitná ulice 23, Eliášův obchod – Jugoslávských partyzánů 4, Dobrá trafika – Korunní 42, Ryba na ruby – Mánesova 87, obchůdek Borůvka – V Pevnosti 4, Vážka - Brandlova 1641) a v Žatci v prodejně charitativních výrobků Maják. Pravidelně jezdíme na trhy a další kulturní akce, kde prodáváme výrobky a předvádíme řemeslo.

Zájemci o práci ve sklářské dílně prosím kontaktujte vedoucí služby sociální rehabilitace Bc. Kateřinu Karáskovou, Dis., na telefonu: 606 033 422.

Kde je možné koupit a shlédnout výrobky sklářské dílny? 

www.jednabedna.cz

www.fler.cz/jedna-bedna

www.simira.cz/jedna-bedna