Rozvoj komunitního centra Dvojí svět

Název projektu: Rozvoj komunitního centra Dvojí svět

Registrační číslo sub-projektu: CZ11/MGS/027

Realizační období: 1. 5. 2015 – 30. 4. 2016

Celkové náklady: 1 353 176

Příjemce sub-projektu: BONA, o.p.s.

 

Záměr projektu:

 • udržet osoby s duševním onemocněním v komunitě a zabránit tak relapsu onemocnění.

 

Cíl projektu:

 • rozvíjet stávající aktivity komunitní péče v centru Jedna bedna (předtím Dvojí svět) a zprovoznit nové aktivity nejen pro lidi s duševním onemocněním za účelem deinstitucionalizace, ale i široké veřejnosti za účelem destigmatizace.

 

Aktivity projektu:

 • Jsou spojeny s rozvojem komunitního centra, které poskytuje chráněné zaměstnání lidem s duševním onemocněním, prodejem výrobků přímo podporuje jejich pracovní a sociální rehabilitaci a nabízí prostor k setkávání a komunikaci odborníků i veřejnosti.
 • Aktivity jsou zaměřené na pracovní uplatnění duševně nemocných. Stálé zaměstnání a pravidelný režim je jednou ze základních podmínek úspěšné rehabilitace a je předpokladem pro úspěšné fungování v běžném životě a předcházení hospitalizaci.
 • Aktivity věnující se seberealizaci lidí s duševním onemocněním (možnost prezentace jejich vlastní umělecké tvorby).
 • Navazující destigmatizační aktivity zaměřené na širokou veřejnost i odborníky (realizace tematických a odborných setkávání a besed, kulturních osvětových akcí jako koncerty, výstavy, literární čtení).
 • Zprovoznění poradny poskytující informace ve věcech problematiky péče o duševní zdraví (dostupnost sociálních služeb, psychiatrická péče, chráněné zaměstnání apod.).

 

Výstupy projektu:

 • 8 nových chráněných pracovních míst pro lidi s duševním onemocněním,
 • vytvoření pracovního místa vedoucího centra Dvojí svět,
 • redesign obchodu Dvojí svět,
 • nové vybavení textilní dílny a
 • zprovoznění poradny zaměřené na problematiku péče o duševní zdraví.