Podpora samostatného bydlení

FORMA SLUŽBY

BONA, o,p.s. poskytuje sociální službu Podpora samostatného bydlení na území hl. m. Prahy lidem s duševní poruchou za účelem zvyšování nebo udržení jejich schopností a dovedností potřebných k samostatnému bydlení v nechráněném prostředí.
Služba je realizována v rámci uzavření podnájemní smlouvy s Nadací Bona k objektu určenému k cvičnému samostatnému bydlení. Jedná se především o garsoniéry v ulici Pod Čimickým Hájem nebo o podnájem samostatného pokoje ve společné domácnosti. Smlouvy se uzavírají vždy na dobu určitou.


CÍLE SLUŽBY

•    Podpora uživatelů při využívání jejich vlastního přirozeného místního společenství.
•    Posilování osobních schopností uživatele samostatně bydlet.
•    Znovunapojení uživatele na místní instituce a komunitu.
•    Usnadnění přechodu uživatele z chráněného prostředí (chráněný byt, léčebna atd.) do prostředí samostatného bydlení.


 
SLUŽBA OBSAHUJE TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
d) sociálně terapeutické činnosti
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostíPRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Služba je dostupná od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 na území hl. m. Prahy.
Služba je poskytována v rozsahu min. 2  hodin měsíčně.
Zájemce je povinen předat doporučení ošetřujícího lékaře (psychiatra).
Pro klienta je stanoven klíčový pracovník. S tímto pracovníkem klient domlouvá schůzky, na kterých spolupracují na individuálním plánu, který podporuje cíle samostatného bydlení a řeší osobní problémy klienta. Pravidelně provádějí zhodnocení spolupráce.
 

CENA SLUŽBY

Služba je zpoplatněna částkou 100,- Kč/ hodinu, a to podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.  
Služba je uživateli vyúčtována vždy za kalendářní měsíc.
Uživatel může hradit využívání služby z příspěvku na péči.
 

KONTAKTY

Vedoucí terapeut PSB:

Petr Šípek (TELEFON: 736 483 957, 283 852 380, E-MAIL: petr.sipek@bona-ops.cz)

 

Terapeuti PSB:

Bc. Hana Novotná (TELEFON: 736 483 954, 283 852 380, E-MAIL: hana.novotna@bona-ops.cz)

Soňa Valentová Dis. (TELEFON: 605 984 004, 283 852 380, E-MAIL: sona.valentova@bona-ops.cz)

 

♦ Vedoucí pro oblast bydlení: Mgr. Magdaléna Štochlová (TELEFON:736 483 950, 283 852 370, E-MAIL: stochlova@bona-ops.cz)

♦ Kontaktní osoba pro zájemce: Mgr. Jiřina Chalupská (tel.: 233 931 641, jirina.chalupska@bona-ops.cz)

 

DOKUMENTY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU KE STAŽENÍ V ZÁLOŽCE "KE STAŽENÍ"