Sociální rehabilitace (práce)

Pro koho jsou naše služby určeny?

Lidem ve věku 18 - 64 let

·         kteří mají zájem aktivně využívat službu a spolupracovat s terapeuty

·         kterým byla diagnostikována duševní porucha z okruhu psychóz

·         kteří mají trvalé bydliště na území Hl. města Prahy

·         jimž zdravotní stav umožňuje využívat službu

 

Co musím udělat proto, abych mohl být uživatelem služby Sociální rehabilitace?

1) kontaktuji vedoucí Sociální rehabilitace Evu Plškovou, DiS.(TELEFON:606 033 422, 222 231 018, E-MAIL: eva.plskova@bona-ops.cz)

 

2) domluvím si termín první (informativní) schůzky, která se koná v krámku Dvojí svět v Žitné 23, Praha 1 (viz odkaz vpravo nahoře, www.dvojisvet.cz)

 

3) na informativní schůzku si nemusím nic nosit. Měl bych se dozvědět co možná nejvíce informací o službě, která mě zajímá. (cíle služby, pravidla, informace o jednotlivých pracovištích apod.)

 

4) pokud mám o službu zájem a mám dostatek informací, abych se mohl rozhodnout, dostanu dotazník, který musím vyplnit společně se svým ošetřujícím lékařem psychiatrem, popř. opatrovníkem.

 

5) s vyplněným dotazníkem se znovu objednám k vedoucí Sociální rehabilitace Evě Plškové, DiS. (TELEFON: 606 033 422, 222 231 018, E-MAIL: eva.plskova@bona-ops.cz). Domluvím si s ní termín druhého (vstupního) pohovoru.

 

 6) na vstupní pohovor musím přinést vyplněný dotazník a mít asi tak hodinu a půl času. Budeme se bavit o tom, v čem potřebuji podporu terapeutů, která je nedílnou součástí služeb.

 

7) pokud jsem prošel vstupním pohovorem (dozvím se na místě), jsem zařazený do seznamu čekatelů. V případě, že se uvolní místo, budou mě kontaktovat terapeuti a domluvíme se na nástupu.