Sociální rehabilitace (práce)


Pro koho jsou naše služby určeny?

Lidem ve věku 18 - 64 let

·         kteří mají zájem aktivně využívat službu a spolupracovat s terapeuty

·         kterým byla diagnostikována duševní porucha z okruhu psychóz

·         kteří mají trvalé bydliště na území Hl. města Prahy

·         jimž zdravotní stav umožňuje využívat službu


Co musím udělat proto, abych mohl být uživatelem služby Sociální rehabilitace?

1) kontaktuji vedoucí služby Sociální rehabilitace Bc. Kateřinu Karáskovou (tel.: 606 033 422, katerina.karaskova@bona-ops.cz)

Kontaktní hodiny pro zájemce o služby v BONA, o. p. s.:
 
Úterý - v čase od 10:00 do 14:00
Středa - v čase od 10:00 do 16:30
 
V případě, že probíhá konzultace s někým jiným, tak telefon není možné zvednout. Proto prosíme o trpělivost, pokud se nebudete moci ihned dovolat. S příjmovou pracovnicí se lze spojit také pomocí SMS nebo e-mailu. V kontaktní dny se snažíme v co největší míře na zmeškaná volání reagovat hned, jak to je možné.

 

2) domluvím si termín první (informativní) schůzky

3) na informativní schůzku si nemusím nic nosit. Měl bych se dozvědět co možná nejvíce informací o službě, která mě zajímá. (cíle služby, pravidla, informace o jednotlivých pracovištích apod.)

4) pokud mám o službu zájem a mám dostatek informací, abych se mohl rozhodnout, dostanu dotazník, který musím vyplnit společně se svým ošetřujícím lékařem psychiatrem, popř. opatrovníkem.

5) s vyplněným dotazníkem se znovu objednám k vedoucí služby Sociální rehabilitace Bc. Kateřině Karáskové (tel.: 606 033 422katerina.karaskova@bona-ops.cz). Domluvím si s ní termín druhého (vstupního) pohovoru.

6) na vstupní pohovor musím přinést vyplněný dotazník a mít asi tak hodinu a půl času. Budeme se bavit o tom, v čem potřebuji podporu terapeutů, která je nedílnou součástí služeb.

7) pokud jsem prošel vstupním pohovorem (dozvím se na místě), jsem zařazený do seznamu čekatelů. V případě, že se uvolní místo, budou mě kontaktovat terapeuti a domluvíme se na nástupu.

 


 

DOKUMENTY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU KE STAŽENÍ V ZÁLOŽCE "KE STAŽENÍ" (KLIKNĚTE)