Stáže a praxe

Kontaktní osoba pro exkurze a stáže: 

Mgr. Jiřina Chalupská, TELEFON: 739 320 509, E-MAIL: jirina.chalupska@bona-ops.cz

EXKURZE

Během exkurze získáte tyto informace:

► poslání a cíle organizace

► cílová skupina a její specifika

► poskytované služby (Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, Sociální rehabilitace)

► metody práce s uživateli

► provoz a specifika jednotlivých navštívených středisek + odpovědi na případné dotazy

-       Počet účastníků jedné exkurze je omezen na maximálně 15 osob

-       CENA: 500,- Kč (cena není závislá na počtu účastníků)

-       Sepisuje se závazek mlčenlivosti

 

JEDNODENNÍ STÁŽ (jednorázová - 6-8 hodin)

Během stáže získá stážista tyto informace:

► poslání a cíle organizace, seznámení s vnitřními pravidly organizace

► cílová skupina a její specifika

► poskytované služby (Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, Sociální rehabilitace)

► metody práce s uživateli

► provoz a specifika jednotlivých středisek

► stážista se zapojuje do běžného provozu na středisku. Jeho přímým nadřízeným je vedoucí terapeut střediska, kde stáž vykonává.

-       CENA: 500,- Kč

-       Sepisuje se smlouva o zajištění stáže

 

DLOUHODOBÁ STÁŽ

Během stáže získá stážista tyto informace:

► poslání a cíle organizace, seznámení s vnitřními pravidly organizace

► cílová skupina a její specifika

► poskytované služby (Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, Sociální rehabilitace)

► metody práce s uživateli

► provoz a specifika jednotlivých středisek (během vícehodinové stáže lze udělat "kolečko" po organizaci)

► informace o individuálním plánování

► stážista se zapojuje do běžného provozu na středisku. Jeho přímým nadřízeným je vedoucí terapeut střediska, kde stáž vykonává.

► je-li stážista starší 18-ti let, může po 30-ti hodinách stáže, v případě, že o to sám má zájem, zůstávat s uživateli na kratší dobu sám (příklad: terapeut půjde na hodinu mimo pracoviště, ale stážista může zůstat s uživateli). Stážista může tuto možnost také odmítnout.

 

Aktuální ceník stáží:

Délka stáže

Cena

8 – 40 hodin

1.000,- Kč

40 – 80 hodin

1.500,- Kč

80 hodin – dle potřeb studenta a možností organizace

1.800,- Kč

 

-       Sepisuje se smlouva o zajištění stáže

 

V případě recipročních stáží je možná dohoda o slevě, případně odpuštění poplatku.

 

Dokumenty: