Stáže a praxe

 

Bc. Ludmila Horynová, tel.: 734 166 939, e-mail: ludmila.horynova@bona-ops.cz

EXKURZE

Během exkurze získáte tyto informace:

 • poslání a cíle organizace;
 • cílová skupina a její specifika;
 • poskytované služby (Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, Sociální rehabilitace);
 • metody práce s uživateli;
 • způsoby práce s lidmi s duální diagnózou;
 • spolupráce s peer konzultantem;
 • provoz a specifika jednotlivých navštívených středisek + odpovědi na případné dotazy.

 

-       Počet účastníků jedné exkurze je omezen na maximálně 15 osob

-       CENA: 500,- Kč (cena není závislá na počtu účastníků)

-       Sepisuje se závazek mlčenlivosti

 

JEDNODENNÍ STÁŽ (jednorázová - 6-8 hodin)

Během stáže získá stážista tyto informace:

 • poslání a cíle organizace;
 • cílová skupina a její specifika;
 • poskytované služby (Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, Sociální rehabilitace);
 • metody práce s uživateli;
 • způsoby práce s lidmi s duální diagnózou;
 • spolupráce s peer konzultantem;
 • provoz a specifika jednotlivých středisek;
 • stážista se zapojuje do běžného provozu na středisku. Jeho přímým nadřízeným je vedoucí terapeut střediska, kde stáž vykonává.

-       CENA: 500,- Kč

-       Sepisuje se smlouva o zajištění stáže, nebo je možné vydat potvrzení o absolvování stáže. Dále se sepisuje závazek mlčenlivosti.

 

DLOUHODOBÁ STÁŽ

Během stáže získá stážista tyto informace:

 • poslání a cíle organizace;
 • cílová skupina a její specifika;
 • poskytované služby (Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení, Sociální rehabilitace);
 • metody práce s uživateli;
 • provoz a specifika jednotlivých středisek (během vícehodinové stáže lze udělat "kolečko" po organizaci);
 • informace o uživatelích a individuálních plánech;
 • způsoby práce s lidmi s duální diagnózou;
 • spolupráce s peer konzultantem;
 • stážista má možnost nahlížet do dokumentace uživatelů (za přítomnosti pracovníka střediska);
 • stážista má přístup k vnitřním pravidlům organizace;
 • stážista se zapojuje do běžného provozu na středisku, jeho vedoucím stáže je vedoucí terapeut střediska, kde stáž vykonává;
 • stážista se může účastnit společných schůzek uživatele s personálem v případě, že uživatel souhlasí;
 • je-li stážista starší 18ti let, může po 30ti hodinách stáže, v případě, že o to sám má zájem, zůstávat s uživateli na kratší dobu sám (příklad: terapeut půjde na hodinu mimo CHB do banky, ale stážista může zůstat s uživateli na CHB). Stážista může tuto možnost také odmítnout.

 

Aktuální ceník stáží:

Délka stáže

Cena

8 – 40 hodin

1.000,- Kč

40 – 80 hodin

1.500,- Kč

nad 80 hodin – dle potřeb studenta a možností organizace

1.800,- Kč

 

 • Sepisuje se smlouva o zajištění stáže (její součástí je závazek mlčenlivosti).
 • V případě recipročních stáží je možná dohoda o slevě, případně odpuštění poplatku.