Benefiční akce

Různé benefiční akce jsou oblíbeným způsobem, jak podpořit vaši oblíbenou neziskovku. Budeme rádi, když ta vaše bude zrovna BONA, o.p.s. Může se jednat o benefiční koncert, sbírku, aukci, důležitou událost vaší firmy, divadelní představení, sportovní událost nebo akci ve vaší komunitě.

Co je dobré vědět? 

Pořádání benefičních akcí se řídí zákonem o veřejných sbírkách. Podle něj může veřejnou sbírku pořádat pouze právnická osoba, nestojí-li tedy za vámi žádná organizace a sbírku pro BONU chcete uspořádat, spojte se s námi a vše s vámi rádi domluvíme.

Jak to může vypadat?

Pořádáte hudební festival a vybrané vstupné věnujete své neziskovce. Na své firemní akci uspořádáte benefiční aukci darů získaných od vašich sponzorů.  Nebo se svými sousedy zorganizujete společné pečení nebo vaření,  strávíte společně fajn odpoledne a k tomu výtěžek z prodaných jídel darujete na vámi vybraný projekt.  

Alternativa?

Pokud byste šli rádi jinou cestou a zařizování spojené s pořádáním benefiční akce, tedy veřejné sbírky, je pro vás příliš, alternativou může být pak firemní dárcovská výzva nebo osobní dárcovská výzva. Vše se děje online přes námi zřízený účet na portálu Darujme.cz.

Číslo účtu veřejné sbírky:  115-710870297/0100  (Komerční banka, a.s.)

Odkazy:


Kontakt

Lenka Majerová
E:     fr@bona-ops.cz
T:     +420 739 320 511

Důležité informace

Právnická osoba může uplatnit odpočet ze základu daně z příjmu, pokud hodnota daru (bezúplatného plnění) činí alespoň 2 000 Kč (minimální hodnota jednoho daru). V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně.  

Fyzická osoba může uplatnit odpočet ze základu daně z příjmu, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně. 

BONA o.p.s. - Již více než dvacet pět let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 730 112 967
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty