Když se řekne ZOTAVENÍ

Hezky je to vysvětleno pomocí naší krásné češtiny. Český výraz zotavení má původ ve slovese otaviti se, které přeneseně znamená přírůstek na rostlině, nové obrůstání louky. Odtud slovo otava, tedy druhá sklizeň sena – tráva, která naroste po prvním sečení. Toto seno má odlišné vlastnosti než seno první seče. Má menší stonky a jemnější strukturu.

Při použití metafory sečení trávy je zotavení proces nastupující po vzniku nemoci (sečení). Jde o hledání a nalezení nového smyslu života (růst nové trávy s jinými vlastnostmi). Zotavení znamená přijetí zodpovědnosti a nalezení osobní cesty maximální možné kontroly nad svým životem.

Pro odborníky

Jsme organizace s dvacetiletou zkušeností v oblasti duševního zdraví. Podílíme se na reformě psychiatrické péče a v jejím kontextu rozvíjíme naše služby. 

Nabízíme spolupráci a profesionální přístup v práci s lidmi s duševním onemocněním lékařům, zdravotníkům, opatrovníkům, studentům, zaměstnavatelům, úřadům práce, policii, městským částem a dalším odborným organizacím. 

Témata, která společně s klienty a klientkami řešíme, se týkají bydlení, zaměstnávání nebo života v komunitě. Klademe důraz na zplnomocňování klientů a klientek a přijetí vlastní zodpovědnosti. Oni sami jsou odborníky na svůj život a mají možnost o něm rozhodovat.

Novinky

BONA o.p.s. - Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 283 853 163
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty