Exkurze, stáže a praxe

Zajímá vás jakým způsobem pracujeme? Přijďte zjistit víc osobně. Do práce komunitních služeb se pak můžete hlouběji ponořit během stáže. 

Exkurze

Co se během exkurze dozvíte?

 • naše poslání a cíle 
 • s jakými klienty pracujeme, co je pro ně specifické
 • podrobnosti o našich službách: Služby bydlení, Terénní týmy, Podpora zaměstnávání a Poradenství
 • jaké metody využíváme v práci s klienty
 • způsoby práce s lidmi s duální diagnózou
 • v čem je důležitá práce peer konzultanta
 • informace týkající se provozu a specifik jednotlivých navštívených služeb

Počet účastníků jedné exkurze je omezen na maximálně 15 osob. 

CENA: 500,- Kč (cena není závislá na počtu účastníků exkurze)


Jednodenní stáž

Tato stáž trvá zpravidla 6 - 8 hodin, během kterých se dozvíte informace ze stejných oblastí, jako u exkurze. Věnujeme se jim ale více do detailu.

+

 • jako stážista se zapojujete do běžného provozu na středisku

CENA: 500,- Kč

Dlouhodobá stáž

Během dlouhodobé stáže jdeme ještě více do hloubky. Máte možnost lépe poznat naše služby a metody práce s klientem. 

++

 • dozvíte se více o individuálním plánování s klienty
 • můžete se účastnit společných schůzek s klientem
  (pokud souhlasí)
   

Ceník:

 • 8 - 40 hodin          1 000 Kč 
 • 40 - 80 hodin        1 500 Kč
 • nad 80 hodin        1 800 Kč 

Seznamte se s našimi zásadami ochrany osobních údajů

Chci na exkurzi nebo na stáž

Aktuálně

Kromě dlouhodobých domluvených stáží dočasně stáže v našich službách neumožňujeme, platí do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Chráněné bydlení


Denisa Cháberová, DiS.
manažerka služby chráněné bydlení
E:     denisa.chaberova@bona-ops.cz
T:     +420 603 378 348

Terénní týmy


Mgr. Aneta Dvořáčková Jungbauerová
manažerka terénních týmů
E:     aneta.jungbauerova@bona-ops.cz
T:     +420 605 984 004
 

Služby zaměstnávání


Bc. Jana Pekárková
manažerka služeb zaměstnávání
E:     jana.pekarkova@bona-ops.cz
T:     +420 606 033 422

BONA o.p.s. - Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 283 853 163
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty