CARe, CARe a zase CARe aneb učíme se od organizací v Česku

Ve dnech 21. 6. až 23. 6. 2021 jsme absolvovali stáž ve FOKUSU Vysočina. Tato stáž se uskutečnila v rámci našeho projektu CARe – Zkvalitnění a zefektivnění sociální práce v BONA, o.p.s. pomocí implementace modelu CARe. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Během stáže jsme se mohli seznámit se službami v Pelhřimově a Havlíčkově Brodu, načerpat informace o činnosti terénního týmu, chráněného bydlení, CDZ a komunitního týmu. Pracovníci jednotlivých služeb nám přiblížili  postupy práce založené na principech modelu CARe a to, jak v práci s klienty, volnočasových aktivitách, tak na poradách jednotlivých týmů. Stáž proběhla ve velmi příjemné atmosféře a přinesla nám mnoho podnětů pro naši práci.

 

Ve dnech 14. – 16. 6. a 14. – 16. 7. jsme rovněž absolvovali stáž v Jeseníku v organizaci Zahrada 2000 a to opět v rámci našeho projektu CARe.

V Zahradě 2000 jsme měli možnost poznat jednotlivé služby, od chráněných dílen, sociální podniků až po terénní tým pracující převážně kombinací metody CARe a Open Dialogu. Principy těchto metod pracovníci používají především u případových setkání a práce s rodinnými příslušníky a dalšími spolupracovníky např. z psychiatrické nemocnice.  Jsou také nedílnou součástí pracovních porad a komunikace o klientech. Stáž nám přinesla mnoho nových informací o možnostech práce s jazykem zotavení v komunikaci o klientech a ve vzájemné komunikaci pracovníků.