Článek v Deníku

"V celorepublikové verzi Deníku, v Pražském deníku a v mutacích Deníku ve všech  okresních městech v České republice o BONĚ  a o pomoci, kterou poskytuje svým klientům,  vyšel článek pod názvem: Psychicky nemocní už nekončí v léčebnách . Pomáhá jím okolí". V článku o službě, kterou BONA poskytuje, informoval ředitel  Aleš Lang.

Poté co pod titulkem: ,,Psychicky nemocní už nekončí v léčebnách. Pomáhá jím okolí." vyšel o službách, který BONA poskytuje svým klientům, článek v tištěné podobě Deníku, byl nyní pod titulkem: ,,Psychiatrie už není jen o velkých léčebnách. Přibývá služeb a lidí s problémy." zveřejněna i jeho internetová verze na odkazu:  https://www.denik.cz/zdravi/deprese-psychika-problemy-lecebny.html