Článek v Deníku

Článek v deníku o reformě péče o duševní zdraví a úloze poskytovatele komunitních a sociálních služeb v ní.