Hodnotili jsme poslední 2 roky života BONA, o.p.s.

Ve středu 6. dubna jsme se všichni sešli na celoboňáckém setkání v budově Node5 na Smíchově. Ohlédli jsme se za lety 2020 / 2021, abychom si uvědomili, kolik nových služeb děláme, kolik nových kolegů a kolegyň jsme mezi sebou přivítali, a hlavně o kolik se zase BONA, o.p.s. rozrostla.

Jednotlivé týmy si připravily video a PP prezentace a bylo na co koukat (vybrané prezentace pak budou dostupné na našem webu).

Výčet některých změn, které se za tu dobu udály:

  • zavedli jsme do naší organizace model CARe;
  • rozšířili jsme terénní týmy;
  • otevřeli jsme nové pracoviště zaměstnávání - Textilní dílnu ve Smečkách;
  • transformovali jsme skupinové chráněné bydlení do menších bytů;
  • zásadně jsme posílili personál v celé organizaci;
  • a koupili jsme naší první nemovitost, kde momentálně sídlí Terénní tým pro Prahu 8.

Děkujeme všem zaměstnancům za jejich skvělou práci a energii, kterou do ní dávají. I tento rok bude podle všeho nabitý, přejte nám tedy hodně sil :-)