Metodická podpora v oblasti bydlení pro osoby se zkušeností s duševním

BONA, o.p.s. zahájila dne 1.7.2024 Projekt s názvem: Metodická podpora v oblasti bydlení pro osoby se zkušeností s duševním, který je podpořen z Programu: NNO v oblasti bydlení, název oblasti: METODICKÁ PODPORA PORADENSTVÍ V OBLASTI BYDLENÍ, poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj. Realizace projektu je plánována do 31.12.2024. 

Účelem projektu je odborná podpora a zvýšení odborných kompetencí v oblasti bydlení pro ty, kteří se vracejí do nájemního bydlení z jiného typu bydlení. V projektu vznikne metodika informující o tom, jak pracovat s lidmi v procesu před i po nastěhování se do nájemního bytu, jak se zapojit do komunity, jakým způsobem řešit veškeré povinnosti okolo své domácnosti na základě podmínek majitele objektu. Informace vytvořené v projektu, které budou zpracované do metodiky, budou nadále použity pro uskutečnění školení pro zaměstnance BONA, o.p.s a další organizace, které se věnují osobám se zkušeností s duševním onemocněním. 

Prostředky budou využity na vznik metodiky pro práci s osobami se zkušeností s duševním onemocněním a řešení bytové nouze, na vznik školení pro zaměstnance BONA, o.p.s. a v neposlední řadě i proškolení min. 62 osob z oblasti veřejného a neziskového sektoru.