Nový šicí stroj

V rámci projektu s názvem „Šiju, pracuji, a tedy jsem“ jsme obdrželi nadační příspěvek ve výši 21.733 Kč na pořízení průmyslového šicího stroje od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové z programu s názvem Cesty k integraci. Stroj je již na místě.  Již proběhlo proškolení klientek a zaměstnankyň  na obsluhu stroje s různými materiály. Prostřednictvím tohoto projektu mají naše klientky a zaměstnankyně možnost získat nové zkušenosti ve své práci v textilní dílně. Fotografie napovídá, že jim to jistě půjde od ruky.