Opatření v době koronavirové (platná od 1.10.2020)

09. října 2020
  • Ve všech sociálních službách BONA, o.p.s. jsou do konce ledna 2021 pozastaveny stáže, možné jsou pouze stáže dlouhodobé ve službě chráněné bydlení - a to po po individuální dohodě.
  • Dočasně pozastavujeme jednání se zájemci v rámci společného pořadníku chráněných bydlení Praha.
  • Do odvolání omezujeme vstup do prostor skupinových chráněných bydlení, s výjimkou předem dohodnutých schůzek s opatrovníky a pracovníky CDZ/terénních týmů.

Ve skupinových chráněných bydleních jsme přistoupili k nutným režimovým opatřením.  Našim klientům i pracovníkům zajišťujeme ochranné i dezinfekční prostředky, abychom minimalizovali rizika přenosu COVID-19.

Pokud potřebujete podrobnější informace o aktuálních opatřeních v jednotlivých službách, můžete kontaktovat manažera dané sociální služby:   KONTAKTY 

Děkujeme za pochopení, vaše BONA.