Poděkování - 25. let společné cesty

Přátelé BONY,
ze srdce vám všem děkujeme za včerejši podporu, sdílení okamžiku a přání k výročí.
Bez vás by BONA, o.p.s. nebyla BONA.
Děkujeme!

Celý tým BONA, o.p.s.

PS: Speciální poděkování patří všem, kteří nám pomohli, aby se akce mohla realizovat!