Úspěšně jsme došli do finále projektu zavádění metody CARe

Máme velkou radost z toho, že se nám k 31. březnu 2022 podařilo úspěšně ukončit projekt zavádění metody CARe do BONY :-) 

Podívejte se na naše fotky z posledního setkání vedoucích pracovníků a našich konzultantů, kde jsme se ohlíželi zpátky za uplynulými dvěma roky a plánovali, kam povedou naše cesty dál...

Projekt pod názvem Zkvalitnění a zefektivnění sociální práce v BONA, o.p.s. pomocí implementace modelu CARe byl financován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.