O BONĚ

Naše poslání 

Již více než dvacet pět let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Našim klientkám a klientům vedle komplexní podpory pomáháme zajistit to nejdůležitější: důstojné bydlení a práci.


Chtěli byste pracovat u nás? 

Učit se novým přístupům v práci s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním, podporovat je v zotavení a podílet se na destigmatizaci? 

Seznamte se s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Mohlo by vás zajímat

Informace a dokumenty, které se můžou hodit. 

V naší práci vycházíme ze čtyř klíčových hodnot:
 

PROFESIONALITA A KVALITA                      

Služby poskytujeme ve špičkové kvalitě.      
Máme více než dvacetiletou zkušenost.
Jsme otevřeni novým trendům.
Děláme to zkrátka dobře a rádi.

PŘIJETÍ

Přijímáme každého takového, jaký je.
Jedeme v tom spolu s našimi klienty a klientkami.
Naši klienti a klientky jsou lidé, ne "diagnózy".

PODPORA

Podpora klientům a klientkám, ale i rodinám, přátelům a komunitě.
Podporu přizpůsobujeme individuálním potřebám.

PARTNERSTVÍ

Spolupráce založená na rovnocenném a partnerském přístupu.

Vycházíme z přístupu CARe „Comprehensive Approach to psychosocial Rehabilitation“, který je založený na komplexním přístupu ve spolupráci s klienty a klientkami a jejich prostředím.
 

1. PODPORUJEME PŘÁNÍ KLIENTŮ A KLIENTEK

Podporujeme klienty a klientky v jejich přáních, snech, respektujeme jejich přání, i kdyby se nám zdála jakkoliv nereálná, pomáháme za zdánlivě nereálným hledat a nacházet to uskutečnitelné.

2. HLEDÁME ZDROJE

Posilujeme rozvoj samostatnosti u našich klientů a klientek. Zaměřujeme se na zdroje, které můžeme využít pro spolupráci, aby vedla ke spokojenosti a smyslu pro klienty a klientky, zdroje vnitřní (dovednosti, zkušenosti, znalosti) i vnější (rodina, přátelé, spolupracovníci, lékaři…), vtahujeme do spolupráce okolí klientů a klientek, nejsme v tom sami, spolupracujeme, sdílíme zodpovědnost.

3. ORIENTUJEME SE NA SILNÉ STRÁNKY

Vidíme úspěchy, zdroje pomoci, používáme jazyk zotavení při vzájemných rozhovorech, poradách, v týmu.
Klienty a klientky vidíme jako osoby, které mají stejně jako my různé role (soused, přítel, otec, matka, zaměstnanec…).

4. ZPLNOMOCŇUJEME

Přenecháváme odpovědnost klientům a klientkám: více se doptáváme, nežli radíme, vytváříme prostor pro jejich vyjádření, necháme se jimi oslovit, jsme otevřeni k vzájemnému předávání zkušeností a vytváříme podmínky na základně peer principů. 

5. MÁME INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Vidíme a hledáme smysl individuální spolupráce, který vychází z klientů a klientek, ne z nás, hledáme užitečnost naší spolupráce, podporujeme, jsme průvodci a průvodkyně, dáváme možnosti, ale řešení necháváme na klientech a klientkách, respektujeme a máme úctu k jejich přáním, názorům, postojům, rozhodnutím i selhání.

Statutární orgán

Mgr. Aleš Lang - ředitel

Správní rada

MUDr. Vanda Valentová - předsedkyně
Ing. Josef Lukeš 

Dozorčí rada

Mgr. Tomáš Petr 
Antonín Kokeš
Daniel Kulhavý 

BONA, o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka číslo 91.

Byla založena dne 29. ledna 1999 MUDr. Zdeňkem Bašným a Nadací BONA s cílem poskytovat psychorehabilitační služby lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Za svou více než dvacetiletou historii působení se BONA, o.p.s. postupně stala jednou z hlavních pražských organizací poskytující komunitní služby pro lidi s duševním onemocněním a aktivním hráčem probíhající reformy psychiatrické péče v ČR. 

BONA o.p.s. - Již více než dvacet pět let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 730 112 967
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty