O BONĚ

Naše poslání 

Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Našim klientům a klientkám vedle komplexní podpory pomáháme zajistit to nejdůležitější: důstojné bydlení a práci.
 


Chtěli byste pracovat u nás? 

Učit se novým přístupům v práci s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním, podporovat je v zotavení a podílet se na destigmatizaci? 

Seznamte se s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Mohlo by vás zajímat

Informace a dokumenty, které se můžou hodit. 

V naší práci vycházíme ze čtyř klíčových hodnot:
 

PROFESIONALITA A KVALITA                      

Služby poskytujeme ve špičkové kvalitě.      
Máme více než dvacetiletou zkušenost.
Jsme otevřeni novým trendům.
Děláme to zkrátka dobře a rádi.

PŘIJETÍ

Nenálepkujeme a nesoudíme.
Jedeme v tom spolu s našimi klienty.
Naši klienti jsou lidé, ne "diagnózy".

PODPORA

Podpora klientům, ale i rodinám, přátelům a komunitě.
Podporu přizpůsobujeme individuálním potřebám.

PARTNERSTVÍ

Spolupráce založená na rovnocenném a partnerském přístupu.

Statutární orgán

Mgr. Aleš Lang - ředitel

Správní rada

MUDr. Vanda Valentová - předsedkyně
Ing. Joser Lukeš 
JUDr. Dana Enochová

Dozorčí rada

Mgr. Tomáš Petr 
Antonín Kokeš
Daniel Kulhavý 

BONA, o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka číslo 91.

Byla založena dne 29. ledna 1999 MUDr. Zdeňkem Bašným a Nadací BONA s cílem poskytovat psychorehabilitační služby lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Za svou více než dvacetiletou historii působení se BONA, o.p.s. postupně stala jednou z hlavních pražských organizací poskytující komunitní služby pro lidi s duševním onemocněním a aktivním hráčem probíhající reformy psychiatrické péče v ČR. 

BONA o.p.s. - Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 283 853 163
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty