Podpora zaměstnávání

Nabízíme vám bezpečné prostředí chráněných pracovišť, kde se můžete věnovat nácviku pracovních a sociálních dovedností. Pomoc, kterou potřebujete v oblasti práce a zaměstnání, může být různá a také se může v čase měnit. Podpoříme vás v získání a udržení zaměstnání.

Klient si na počátku spolupráce může zvolit, jaký typ služby sociální rehabilitace by pro něj byl vhodnější nebo plynule přejít z jednoto typu služby do druhého na základě změny jeho situace, potřeb a životních cílů.

Sociální rehabilitace v rámci chráněných pracovišť

Podpora při získávání, obnovení a udržení pracovních a sociálních návyků

Poskytneme bezpečný prostor pro nácvik pracovních dovedností a získání potřebné sebedůvěry a zkušeností. To zahrnuje dodržování pracovního režimu, kontakt s lidmi na pracovišti, rozpoznání vašich silných stránek nebo ujasnění si, jaké pracovní uplatnění by do budoucna pro vás bylo vhodné. 

Je vám k dispozici náš pracovní konzultant, který vám pomůže jak s nácviky na pracovišti, tak s prací na vašich osobních cílech v zaměstnání.

Naše pracoviště

Budete mít dostatek času na seznámení se s chodem pracoviště, vaší prací a kolegy. Předchozí zkušenosti s prací v oboru nejsou nutné. Na pracovišti jsou přítomni pracovní konzultant a mistr, kteří vás zaučí. Tempo se odvíjí podle vašich potřeb a možností.

 • Textilní dílna – šití originálních a praktických výrobků.
 • Sklářská dílna – výroba vitráží technikou Tiffany, výrobků ze spékaného a recyklovaného skla.
 • Úklidy – úklid společných prostor obytných domů a kanceláří;
 • Údržba zeleně – péče o zeleň v parcích a zahradách.

Pravidelná doba docházení

Na pracoviště je možné docházet v dopoledních hodinách a docházku přizpůsobit vašim aktuálním potřebám a možnostem. V textilní dílně probíhá rehabilitace také v odpoledních hodinách.

 • Jste ve věku 18-64 let a žijete v Praze nebo blízkém okolí.
 • Máte zkušenost s duševním onemocněním:
  • F20-F29 – schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy;
  • F30-F39 – afektivní poruchy (pokud jsou přítomny psychotické symptomy).
 • Pokud máte zkušenosti se zneužíváním návykových látek v minulosti, je pro nás důležitá vaše motivace dále na tomto tématu spolupracovat. Naší podmínkou je, že před zahájením využívání služby minimálně 3 měsíce abstinujete.
 • Naše služba vám svým charakterem a náplní může pomoci v naplňování osobních cílů.

MÁM ZÁJEM O SLUŽBU

Textilní dílna

Bc. Lenka Vlachová, DiS.
T:     +420 605 862 627
E:     lenka.vlachova@bona-ops.cz
A:     Žitná 610/23
         110 00  Praha 1 

Sklářská dílna

Lucie Kroupová, DiS.
T:     +420 730 578 299
E:     lucie.kroupova@bona-ops.cz
A:     U Pazderek 265/22
         180 00  Praha 8 - Bohnice

Úklidy a údržba zeleně

Jan Kret
T:     +420 605 984 003
E:     jan.kret@bona-ops.cz
A:     Pod Čimickým hájem 178/3
         180 00  Praha 8 - Bohnice

Nemám jasno, kterou dílnu si vybrat, a chci konzultaci

Mgr. Vanda Žurková
T:     +420 604 255 128
E:     vanda.zurkova@bona-ops.cz
A:     H40 - Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13
         170 00 Praha 7 - Holešovice


Pro obecné informace o službě sociální rehabilitace je možné kontaktovat také manažerku služby:
Bc. Jana Pekárková
T:     +420 606 033 422
E:     jana.pekarkova@bona-ops.cz

Aktuálně
 

Volná místa v sociální rehabilitaci

Textilní dílna 2
Sklářská dílna 2

Úklidy a údržba zeleně

7

Podporované zaměstnávání metodou IPS
(Individual Placement and Support)

Podpora na otevřeném trhu práce

Jedná se o službu, ve které vám pomůžeme s hledáním zaměstnání a následně s jeho udržením. Naši pracovní konzultanti jsou vám k dispozici pro ujasnění priorit v profesní oblasti. Pomohou vám vyhledat vhodné pracovní nabídky, napsat životopis, kontaktovat zaměstnavatele a připravit se na pracovní pohovor. 

Po přijetí do zaměstnání vás mohou podpořit při zaučování přímo na vašem pracovišti. Pomohou vám porozumět náplni práce a seznámit se s kolektivem.

 • Tuto službu mohou využívat klienti našich chráněných pracovišť a další zájemci - lidé se zkušeností s duševním onemocněním.
 • Jste ve věku 18-64 let a žijete v Praze nebo blízkém okolí.
 • Máte zkušenost s duševním onemocněním:
  • F20-F29 – schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy a poruchy s bludy;
  • F30-F39 – afektivní poruchy;
  • F40-F49 – poruchy neurotické, vyvolané stresem, somatoformní poruchy;
  • F60-F69 – poruchy osobnosti.
 • Naše služba vám svým charakterem a náplní může pomoci v naplňování osobních cílů.

MÁM ZÁJEM O SLUŽBU 


Mgr. Vanda Žurková
T:     +420 604 255 128
E:     vanda.zurkova@bona-ops.cz

Volat můžete: 
pondělí - pátek:  9:00 - 16:00

A:     H40 - Pražská tržnice
         Bubenské nábřeží 306/13
         170 00  Praha 7 - Holešovice

Aktuálně
 

Volná místa v IPS

Podporované zaměstnávání metodou IPS 15

Informace pro zaměstnavatele

Nabízíme asistenci a komplexní podporu v oblasti zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.
 

Pomoc s vytvořením vhodných pracovních podmínek

Prvním společným krokem může být zmapování pracoviště s ohledem na potenciál k vytvoření nových pracovních míst pro zaměstnance se zdravotním postižením. Podíváme se také na to, jak upravit pracovní podmínky a pracovní náplň zaměstnance. 

Vytipování pro vás vhodného zaměstnance

Zprostředkování vzájemné komunikace

Uchazeči o zaměstnání pomůžeme s přípravou na pracovní pohovor, na který jej také můžeme doprovodit. Jsme mu k dispozici při vyřizování dokumentů potřebných k nástupu do zaměstnání. 

Pomoc při zapracování 

Nabízíme naši asistenci přímo na pracovišti a podporu v zaučení tak, abyste nemuseli novému zaměstnanci věnovat více času než ostatním. Pomůžeme mu také seznámit se s jeho novými kolegy a pracovním prostředím.

Edukaci týmu a kolegů ve firmě v oblasti duševního zdraví a onemocnění

Vysvětlíme, jak komunikovat s člověkem se zkušeností s duševním onemocněním a seznámíme vás s mýty a fakty o duševním onemocnění. 

Poradenství ohledně legislativy zaměstnávání OZP


Doplňující informace

Služba je poskytována bezplatně. Bližší informace o podmínkách na jednotlivých pracovištích vám poskytneme během osobní schůzky. 

Dotazník pro zájemce o službu Sociální rehabilitace v rámci chráněných pracovišť naleznete ZDE (rozbalí se dokument ke stažení nebo přechod na stránku s dokumenty ke stažení).

Spolupracujeme

V poskytování podpory klientům spolupracujeme s Centry duševního zdraví, dalšími neziskovými organizacemi, Psychiatrickou nemocnicí Bohnice a úřady.

Vymezení dle Zákona o sociálních službách

Služba sociální rehabilitace je vymezena dle § 70 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.
Číslo registrace služby (hlavní město Praha): 8396961

BONA o.p.s. - Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 283 853 163
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty