Projekt ESF OPZ

Zkvalitnění a zefektivnění sociální práce v BONA, o.p.s. pomocí implementace modelu CARe
 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015333


Hlavním cílem projektu je zavést do všech sociálních služeb v BONA, o.p.s. komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci s názvem CARe. 


Co je CARe? „Comprehensive Approach to psychosocial Rehabilitation“ - „Komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci“ zaměřený na: 

  • zplnomocnění a zotavení
  • osobnost klientů a klientek – lidí, na jejich identitu a rozvoj silných stránek

Co je CARe? 

Předávání zkušeností

Učili jsme se zkušenostem od organizací v Česku


Ve dnech 21. 6. až 23. 6. 2021 jsme absolvovali stáž ve FOKUSU Vysočina. Tato stáž se uskutečnila v rámci našeho projektu CARe – Zkvalitnění a zefektivnění sociální práce v BONA, o.p.s. pomocí implementace modelu CARe. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Během stáže jsme se mohli seznámit se službami v Pelhřimově a Havlíčkově Brodu, načerpat informace o činnosti terénního týmu, chráněného bydlení, CDZ a komunitního týmu. Pracovníci a pracovnice jednotlivých služeb nám přiblížili  postupy práce založené na principech modelu CARe a to, jak v práci s klienty a klientkami, volnočasových aktivitách, tak na poradách jednotlivých týmů. Stáž proběhla ve velmi příjemné atmosféře a přinesla nám mnoho podnětů pro naši práci.

Ve dnech 14. – 16. 6. a 14. – 16. 7. jsme rovněž absolvovali stáž v Jeseníku v organizaci Zahrada 2000. Měli jsme možnost poznat jednotlivé služby, od chráněných dílen, sociální podniků až po terénní tým pracující převážně kombinací metody CARe a Open Dialogu. Principy těchto metod pracovníci a pracovnice používají především u případových setkání a práce s rodinou a dalšími kolegy a kolegyněmi např. z psychiatrické nemocnice.  Jsou také nedílnou součástí pracovních porad a komunikace o klientech. Stáž nám přinesla mnoho nových informací o možnostech práce s jazykem zotavení ve vzájemné komunikaci pracovníků a pracovnice s klienty a klientkami. 
 

...a také od organizací v zahraničí


Na podzim roku 2021 jsme navštívili organizace Dimence a Nei Skoen v Nizozemí. V organizaci Dimence měli pracovníci a pracovnice možnost seznámit se se systémem péče, který je založený na principech CARe. Tyto principy se promítají jak do práce s klienty a klientkami, tak do vzájemné spolupráce mezi pracovníky a pracovnicemi. Přivezli si mnoho zkušeností a podnětů, jak pracovat s atmostérou prostředí, které umožňuje a podporuje zplnomocňování lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Velkým přínosem této stáže byl způsob spolupráce s rodinou a blízkými klientů a klientek, kteří se aktivně zapojují do chodu organizace Dimence. 

Velmi obohacující byla pro naše kolegy a kolegyně návštěva organizace Nei Skoen, a to především pro svou atmosféru postavenou na základních pilířích přístupu CARe, které jsou především přijetí a důraz na silné stránky kohokoliv z návštěvníků a návštěvnic. Každý zde může uplatnit a rozvíjet své nadání a objevovat sebe sama. Není zde rozdíl mezi pracovníky a klienty/klientkami, každý kdo přichází, je vítán a může zažívat prostředí naplněné respektem a vzájemností.

 Ve stejném období jsme se podívali také do Estonska, kde jsme byli na stáži v organizacích Tallina Vaimse Tervise Keskus a AS Hoolekandeteennused. V těchto organizacích jsme mohli načerpat zkušenosti s fungováním Centra duševního zdraví a terénními službami. Velmi zajímavá byla také exkurze do chráněných bydlení, kde se s klienty a klientkami spolupracuje na posilování jejich kompetencí v zodpovědnosti za řešení vzájemného soužití. Během stáže jsme navštívili tzv. Clubhouse, který je místem, kam může přijít kdokoliv, kdo se potýká s duševním onemocněním a potřebuje najít místo, kde může prostě jenom být...
 

...a učíme se taky doma :-)

Během celého roku 2021 jsme spolupracovali s našimi externími odbornými konzultanty Janou Pluhaříkovou Pomajzlovou a Jurajem Marendiakem, kteří nás provázejí a podporují v procesu učení se novým nástrojům a způsobům práce s klienty a klientkami. Pravidelně probíhají odborné konzultace pro pracovníky a pracovnice jednotlivých týmů, zaškolování nových kolegů a kolegyň a setkání pracovní skupiny, která je zaměřená na zavádění metody CARe do BONY.

BONA o.p.s. - Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 283 853 163
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty