Projekt MMR NNO

Metodická podpora v oblasti bydlení pro osoby se zkušeností s duševním

Projekt je spolufinancován: Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Programu NNO v oblasti bydlení,

Název oblasti: METODICKÁ PODPORA PORADENSTVÍ V OBLASTI BYDLENÍ

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_007/0000585

Termín realizace: 1.7.2024 - 31.12.2024

Projekt se zaměří na rozšíření odborných kompetencí pracovníků neziskového sektoru v oblasti podpory bydlení osoby se zkušeností s duševním onemocněním na základě vzniku metodiky a proškolení osob na konkrétní témata spojená se problematikou bydlení jak z pohledu osob ubytovaných tak u pohledu komunity, kde se byty nachází. Dojde k osvětovému školení celkem 22 osob na pozicích úředníků. Dojde proškolení min. 62 osob veřejného a neziskového sektoru.

BONA o.p.s. - Již více než dvacet pět let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 730 112 967
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty