Projekt OP Praha - pól růstu

Zlepšení podmínek zázemí služby sociální rehabilitace
v BONA, o.p.s.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002145


Hlavním cílem projektu je vytvořit komplexní a provázanou síť podpory pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním v lokalitě Prahy 8 s cílem navrátit je do jejich přirozeného prostředí.


Z projektu jsme pořídili vhodné zázemí a nezbytné vybavení, které umožní lidem se zkušeností s duševním onemocněním důstojné a neformální setkávání i jejich vzájemnou aktivizaci.