Chráněné bydlení

Bc. Denisa Chrif, DiS.
manažerka služby chráněné bydlení
E: denisa.chrif@bona-ops.cz
T: +420 603 378 348

manažerka služby
A:    Ortenovo nám. 1571/15 a,
       170 00  Praha 7 - Holešovice

vedoucí týmů
A:    Ortenovo nám. 1571/15 a,
       170 00  Praha 7 - Holešovice

Tým chráněného bydlení BONITA

E:     bonita@bona-ops.cz
T:     +420 605 258 946
A:     Bulovka 1462/12
         180 00 Praha 8 - Libeň

Hana Lusková
vedoucí týmu 
E: hana.luskova@bona-ops.cz
T: +420 739 320 509

Přemysl Pozděna
zástupce vedoucí týmu 
E: premysl.pozdena@bona-ops.cz
T: +420 730 588 085

Zuzana Jandová, DiS.
pracovnice týmu
E: zuzana.jandova@bona-ops.cz
T: +420 739 533 054

Tereza Valentová
pracovnice týmu 
E: tereza.valentova@bona-ops.cz
T: +420 730 588 076

Diana Terekhová
pracovnice týmu 
E: diana.terekhova@bona-ops.cz
T: +420 733 781 739

Veronika Adamíková, DiS.
pracovnice týmu 
E: veronika.adamikova@bona-ops.cz
T: +420 739 937 807

        Mgr. Jana Danielová              pracovnice týmu
E: jana.danielova@bona-ops.cz
T: +420 737 443 270

Bc. Kristýna Hájková
pracovnice týmu 
E: kristyna.hajkova@bona-ops.cz
T: +420 733 781 937

Šárka Jemelková
pracovnice týmu 
E: sarka.jemelkova@bona-ops.cz
T: +420 733 782 072

        Bibiana Takáčová              pracovnice týmu - psycholožka
E: bibiana.takacova@bona-ops.cz
T: +420 604 780 740

František Šuranský
pracovník se zaměřením na prevenci užívání návykových látek
E: frantisek.suransky@bona-ops.cz
T: +420 604 229 295

        Mgr. Petra Poláchová             pracovnice se zaměřením na prevenci užívání návykových látek
E: petra.polachova@bona-ops.cz
T: +420 604 780 740

Tým chráněného bydlení ANOBA

E:     anoba@bona-ops.cz
T:     +420 605 851 086
A:     Novomlýnská 1373/5
         110 00 Praha 1 - Nové Město

Bc. Kornélie Drážďanská
vedoucí týmu
E: kornelie.drazdanska@bona-ops.cz
T: +420 730 588 075

Bc. Kristýna Jelínková
zástupkyně vedoucí týmu
E: kristyna.jelinkova@bona-ops.cz
T: +420 733 781 951

Michaela Pilnajová
zástupkyně vedoucí týmu
E: michaela.pilnajova@bona-ops.cz
T: +420 604 258 279

Bc. Ladislav Beránek
pracovník týmu
E: ladislav.beranek@bona-ops.cz
T: +420 730 578 295

Bc. Lucie Novotná 
pracovnice týmu
E: lucie.novotna@bona-ops.cz
T: +420 731 677 162

Ladislav Přibilík
pracovník týmu
E: ladislav.pribilik@bona-ops.cz
T: +420 731 692 796

Tereza Vojtová
pracovnice týmu 
E: tereza.vojtova@bona-ops.cz
T: +420 604 258 431

Daria Kvasová, DiS.
pracovnice týmu 
E: daria.kvasova@bona-ops.cz
T: +420 737 534 097

Petr Vinař
pracovník týmu
E: petr.vinar@bona-ops.cz
T: +420 730 588 081

BcSoňa Valentová, DiS. 
pracovnice se zaměřením na prevenci užívání návykových látek
E: sona.valentova@bona-ops.cz
T: +420 605 594 564

Mgr. Katarína Havrillová
psycholožka
E: katarina.havrillova@bona-ops.cz
T: +420 603 378 271

Noční služba

Možné volat od 20:00 do 6:00

T: +420 605 879 358 (od 1. 1. 2024 nové číslo  +420 605 879 358)


BONA o.p.s. - Již více než dvacet pět let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 730 112 967
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty