Služby bydlení

Smyslem našich služeb bydlení je poskytnout vám bezpečný prostor a spolupráci, kde můžete rozvíjet a posilovat své dovednosti, které vám umožní nalézt vlastní cestu založenou na samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život. 

Skupinové chráněné bydlení

Život v komunitě

V každém chráněném bydlení společně bydlí a podílí se na jeho chodu celkem 10 až 15 lidí. Výhodou tohoto bydlení je možnost seznámit se s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost, vzájemně se od sebe učit a pomáhat si. 

Podpora přímo na bydlení 

Součástí každého chráněného bydlení je tým pracovníků, který společně s vámi zajišťuje chod domu a pomáhá při nácvicích jednotlivých dovedností péče o domácnost, jako je vaření, nakupování nebo úklidy. Jedná se o nácvikové bydlení, kde naší společnou prioritou je podpora vašich dovedností ve zvládání každodenních činností směřujících k větší samostatnosti.

Pravidla dobrého soužití

Pravidla jsou pro společný komunitní život klíčovou hranicí, která poskytuje bezpečí a jasně vymezuje společný prostor, v němž se nám bude dařit dobře žít. Pravidla se týkají společného soužití, odpovědnosti za některé povinnosti, stejně jako práv si stěžovat, být vyslyšen nebo práva na ochranu soukromí (mlčenlivost). Důležitou ochranou pro komunitu je pravidlo čistého bydlení – do prostoru chráněného bydlení není dovoleno vnášet jakékoliv návykové látky ani do něj přijít pod jejich vlivem (s výjimkou cigaret, bydlení jsou nekuřácká, kouřit je ale možné mimo budovu).

Podpora při vytváření sociálních sítí

Smyslem naší služby je směřovat Vás k životu mimo ní, proto přímo na bydlení nevytváříme žádný volnočasový program, ale moc rádi vás seznámíme s nabídkou volnočasových aktivit v okolí a v případě zájmu a potřeby vám poskytneme doprovod. Díky tomu můžete získat přátele a známé i mimo chráněné bydlení.


Chráněná bydlení Draháň

Vila Jitka


E:     chbdrahan@bona-ops.cz
T:     +420 605 879 358

A:     U Drahaně 163/9
         181 00 Praha 8 - Bohnice

Kocourkov


E:      chbdrahan@bona-ops.cz
T:      +420 605 258 946

A:     U Drahaně 144/15
         181 00 Praha 8 - Bohnice


Chráněné bydlení Mezidobí

E:     chbmezidobi@bona-ops.cz
T:     +420 605 848 206

A:     Pod Čimickým hájem 201/8
         181 00 Praha 8 - Bohnice


Chráněné bydlení Pod Střechou

E:     chbpodstrechou@bona-ops.cz
T:     +420 605 851 086

A:     Pod Čimickým hájem 200/2
         181 00 Praha 8 - Bohnice


Tréninkové byty

Podpora v tréninkových bytech na Praze 8

Při volbě služby bydlení, kterou u nás budete využívat, vycházíme z vašich individuálních potřeb a míry podpory pro jejich naplnění.

Může se jednat o službu s vyšší podporou, svým charakterem velmi podobnou skupinovému chráněnému bydlení, kde se společně soustředíme na rozvoj vašich schopností vytvořit si vlastní bezpečný prostor a na postupné přebírání zodpovědnosti za váš život. Jedná se o nácvikové bydlení se vším, co to obnáší. Prioritou je pro nás podpora vašich dovedností ve zvládání každodenních činností směřujících k větší samostatnosti.

Pokud tuto intenzivní podporu nepotřebujete, jsou pro vás vhodné tréninkové byty s menší podporou, ve kterých vám pracovník pomůže především upevnit dovednosti, které jsou nezbytné pro samostatný život.

Podpora v samostatnosti

Společně se soustředíme na témata spojená s vaším zdravím (včetně vypořádávání se s projevy nemoci a zvyšování náhledu na svou nemoc a zdraví), bydlením, zaměstnáním, financemi, trávením volného času a vztahy s vašimi blízkými a lidmi v místě, kde žijete. Pomáháme vám získat zpět důvěru ve vaše schopnosti a dovednosti.  


Můžete využívat podporu multidisciplinárního týmu

Snažíme se člověka vidět v jeho jedinečnosti a na jeho situaci nahlížet komplexně, pracovat s různými pohledy dle potřeb, které přináší. Proto je součástí služeb bydlení multidisciplinární tým, který se zaměřuje především na podporu a prevenci v oblasti závislosti, duševního a somatického zdraví. 

 • Psycholog
 • Peer konzultant
 • Pracovník se zaměřením na prevenci v užívání návykových látek
 • Pracovník se zaměřením na podporu v oblasti zdraví
 • Expert na bydlení / příjmový pracovník

 • Jste ve věku 18-64 let a žijete v Praze nebo blízkém okolí.
 • Máte zkušenost s duševním onemocněním:
  • F20-F29 – schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy;
  • F30-F39 – afektivní poruchy (pokud jsou přítomny psychotické symptomy).
 • Pokud máte zkušenosti se zneužíváním návykových látek v minulosti, je pro nás důležitá vaše motivace dále na tomto tématu spolupracovat. Naší podmínkou je, že před zahájením využívání služby minimálně 3 měsíce abstinujete.
 • Naše služba vám svým charakterem a náplní může pomoci v naplňování osobních cílů.

MÁM ZÁJEM O SLUŽBU
 

Za spolupráce pražských organizací Baobab, z.s., BONA, o.p.s. a Fokus Praha, z.ú. vznikl společný pořadník pro služby bydlení v Praze určený lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Zavolejte nebo nám napište a vše dále společně domluvíme a doporučíme službu, která je pro vás vhodná a odpovídá vašim potřebám a cílům rehabilitace. 

T:     +420 733 130 473
E:     chranenebydlenipraha@gmail.com

Volat můžete:
pondělí - pátek: 9:00 - 16:00


Doplňující informace

Služba Chráněné bydlení je poskytována za úhradu. Ceník služby naleznete v dokumentech KE STAŽENÍ a bližší informace vám poskytneme během osobní schůzky. 

V rámci našich služeb neposkytujeme lékařskou péči. V případě onemocnění vám pomůžeme najít vhodného lékaře, a pokud budete potřebovat, poskytneme vám doprovod.

Spolupracujeme

S Centrem duševního zdraví pro Prahu 8 a Prahu 9 spolupracujeme v poskytování podpory klientům a jejich navazování na další terénní služby, a to v případě, že klient odchází z chráněného bydlení nebo tréninkových bytů a potřebuje další podporu. Dále spolupracujeme s oddělením 4 Psychiatrické nemocnice Bohnice (PNB), a to především při nástupu klientů do chráněného bydlení nebo tréninkových bytů. Vyjednáváme propuštění pacientů z PNB s lékaři a organizujeme koordinační schůzky, které umožňují lépe naplánovat přechod klienta z nemocničního do chráněného prostředí. 


Vymezení dle Zákona o sociálních službách

Služba chráněné bydlení je vymezena dle § 51 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách. Číslo registrace služby (hlavní město Praha):  4970864

Služba sociální rehabilitace je vymezena dle § 70 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.
Číslo registrace služby (hlavní město Praha):  5309070  

BONA o.p.s. - Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty:
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 283 853 163
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty

Sledujte nás