Služby zaměstnávání

Nabízíme vám bezpečné prostředí chráněných pracovišť, kde se můžete věnovat nácviku pracovních a sociálních dovedností. Pomoc, kterou potřebujete v oblasti práce a zaměstnání, může být různá a také se může v čase měnit. Podpoříme vás v získání a udržení zaměstnání.

Člověk, který využívá naši službu, si na počátku spolupráce může zvolit, jaký typ služby sociální rehabilitace by pro něj byl vhodnější nebo plynule přejít z jednoto typu služby do druhého na základě změny jeho situace, potřeb a životních cílů.

Sociální rehabilitace v rámci chráněných pracovišť a Komunitního centra JEDNA BEDNA

Podpora při získávání, obnovení a udržení pracovních a sociálních návyků

Poskytneme bezpečný prostor pro nácvik pracovních dovedností a získání potřebné sebedůvěry a zkušeností. To zahrnuje dodržování pracovního režimu, kontakt s lidmi na pracovišti, rozpoznání vašich silných stránek nebo ujasnění si, jaké pracovní uplatnění by do budoucna pro vás bylo vhodné. 

Jsou vám k dispozici naši pracovní konzultanti či konzultatntky, kteří vám pomohou jak s nácviky na pracovišti, tak s prací na vašich osobních cílech v zaměstnání.

Naše rehabilitační dílny

Budete mít dostatek času na seznámení se s chodem pracoviště, vaší prací a s kolegy a kolegyněmi. Předchozí zkušenosti s prací v oboru nejsou nutné. Na pracovišti jsou přítomni pracovní konzultanti a konzultantky, mistr či mistrová, kteří vás zaučí. Tempo se odvíjí podle vašich potřeb a možností.

 • Komunitní centrum a šicí dílna, obchod JEDNA BEDNA  – šití originálních a praktických výrobků.

 • Sklářská dílna – výroba vitráží technikou Tiffany, výrobků ze spékaného a recyklovaného skla.
 • Úklidy – úklid společných prostor obytných domů a kanceláří.
 • Údržba zeleně – péče o zeleň v parcích a zahradách.

Do dílen je možné docházet v dopoledních i odpoledních hodinách. Docházku se budeme snažit přizpůsobit vašim aktuálním potřebám a možnostem. 

 • Jste ve věku 18-64 let a žijete v Praze nebo blízkém okolí.
 • Máte zkušenost s duševním onemocněním:
  • F20-F29 – Schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy;
  • F30-F39 – Afektivní poruchy.
  • F40-F48 - Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy.
 • Pokud máte zkušenosti se zneužíváním návykových látek v minulosti, je pro nás důležitá vaše motivace dále na tomto tématu spolupracovat. Naší podmínkou je, že před zahájením využívání služby minimálně 3 měsíce abstinujete.
 • Naše služba vám svým charakterem a náplní může pomoci v naplňování osobních cílů.

KONTAKTUJTE NÁS

Komunitní centrum a šicí dílna, obchod JEDNA BEDNA

Bc. Lenka Vlachová, DiS.
T:     +420 605 862 627
E:     lenka.vlachova@bona-ops.cz
A:     Žitná 610/23
         110 00  Praha 1 

Sklářská dílna

Lucie Kroupová, DiS.
T:     +420 730 578 299
E:     lucie.kroupova@bona-ops.cz
A:     Ortenovo náměstí 1571/15a
        170 00 Praha 7 

Úklidy a údržba zeleně

Hana Kotoučková
T:     +420 605 984 003
E:     hana.kotouckova@bona-ops.cz
A:     Pod Čimickým hájem 178/3
         180 00  Praha 8 

Textilní dílna

Barbora Fílová

T:     +420 730 578 296
E:     jednabedna@bona-ops.cz
A:     Ortenovo náměstí 1571/15a
        170 00 Praha 7

Nemám jasno, kterou dílnu si vybrat, a chci konzultaci

Linda Slováčková
T:     +420 731 692 227
E:     linda.slovackova@bona-ops.cz
A:     Ortenovo náměstí 1571/15a
        170 00 Praha 7


Pro obecné informace o službě sociální rehabilitace je možné kontaktovat také manažerku služby:
Bc. Jana Pekárková
T:     +420 606 033 422
E:     jana.pekarkova@bona-ops.cz


Podporované zaměstnávání metodou IPS
(Individual Placement and Support)

Podpora na otevřeném trhu práce

Jedná se o službu, ve které vám pomůžeme s hledáním zaměstnání a následně s jeho udržením. Naši pracovní konzultanti či konzultantky jsou vám k dispozici pro ujasnění priorit v profesní oblasti. Pomohou vám vyhledat vhodné pracovní nabídky, napsat životopis, kontaktovat zaměstnavatele a připravit se na pracovní pohovor. 

Po přijetí do zaměstnání vás mohou podpořit při zaučování přímo na vašem pracovišti. Pomohou vám porozumět náplni práce a seznámit se s kolektivem.

 • Tuto službu mohou využívat klienti našich chráněných pracovišť a další zájemci - lidé se zkušeností s duševním onemocněním.
 • Jste ve věku 18-64 let a žijete v Praze nebo blízkém okolí.
 • Máte zkušenost s duševním onemocněním:
  • F20-F29 – schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy a poruchy s bludy;
  • F30-F39 – afektivní poruchy;
  • F40-F49 – poruchy neurotické, vyvolané stresem, somatoformní poruchy;
  • F60-F69 – poruchy osobnosti.
 • Naše služba vám svým charakterem a náplní může pomoci v naplňování osobních cílů.

MÁM ZÁJEM O SLUŽBU 


Linda Slováčková
T:     +420 731 692 227
E:     linda.slovackova@bona-ops.cz

Volat můžete: 
pondělí - pátek:  9:00 - 16:00

A:     Ortenovo náměstí 1571/15a
        170 00 Praha 7


Informace pro spolupráci v oblasti zaměstnávání osob se zkušeností s duševním onemocněním

Nabízíme asistenci a komplexní podporu v oblasti zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.
 

Pomoc s vytvořením vhodných pracovních podmínek

Prvním společným krokem může být zmapování pracoviště s ohledem na potenciál k vytvoření nových pracovních míst pro zaměstnance a zaměstnankyně se zdravotním postižením. Podíváme se také na to, jak upravit pracovní podmínky a pracovní náplň zaměstnance či zaměstnankyně. 

Vytipování pro vás vhodného zaměstnance či zaměstnankyně

Zprostředkování vzájemné komunikace

Uchazeči nebo uchazečce o zaměstnání pomůžeme s přípravou na pracovní pohovor, na který jej také můžeme doprovodit. Jsme mu k dispozici při vyřizování dokumentů potřebných k nástupu do zaměstnání. 

Pomoc při zapracování 

Nabízíme naši asistenci přímo na pracovišti a podporu v zaučení tak, abyste nemuseli novému zaměstnanci či zaměstnankyni věnovat více času než ostatním. Pomůžeme jim také seznámit se s novými kolegy a kolegyněmi a pracovním prostředím.

Edukaci týmu ve firmě v oblasti duševního zdraví a onemocnění

Vysvětlíme, jak komunikovat s člověkem se zkušeností s duševním onemocněním a seznámíme vás s mýty a fakty o duševním onemocnění. 

Poradenství ohledně legislativy zaměstnávání OZP


Doplňující informace

Služba je poskytována bezplatně. Bližší informace o podmínkách na jednotlivých pracovištích vám poskytneme během osobní schůzky. 

Spolupracujeme

V poskytování podpory klientům a klientkám spolupracujeme s Centry duševního zdraví, dalšími neziskovými organizacemi, Psychiatrickou nemocnicí Bohnice a úřady.
 

Vymezení dle Zákona o sociálních službách

Služba sociální rehabilitace je vymezena dle § 70 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.
Číslo registrace služby (hlavní město Praha): 8396961

BONA o.p.s. - Již více než dvacet pět let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 730 112 967
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty