Skupinové chráněné bydlení

Život v komunitě

V každém chráněném bydlení společně bydlí a podílí se na jeho chodu celkem 10 až 15 lidí. Výhodou tohoto bydlení je možnost seznámit se s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost, vzájemně se od sebe učit a pomáhat si. 

Pravidla dobrého soužití

Pravidla jsou pro společný komunitní život klíčovou hranicí, která poskytuje bezpečí a jasně vymezuje společný prostor, v němž se nám bude dařit dobře žít. Pravidla se týkají společného soužití, odpovědnosti za některé povinnosti, stejně jako práv si stěžovat, být vyslyšen nebo práva na ochranu soukromí (mlčenlivost). Důležitou ochranou pro komunitu je pravidlo čistého bydlení – do prostoru chráněného bydlení není dovoleno vnášet jakékoliv návykové látky ani do něj přijít pod jejich vlivem (s výjimkou cigaret, bydlení jsou nekuřácká, kouřit je ale možné mimo budovu).

Podpora přímo na bydlení 

Součástí každého chráněného bydlení je tým pracovníků, který společně s vámi zajišťuje chod domu a pomáhá při nácvicích jednotlivých dovedností péče o domácnost, jako je vaření, nakupování nebo úklidy. Jedná se o nácvikové bydlení, kde naší společnou prioritou je podpora vašich dovedností ve zvládání každodenních činností směřujících k větší samostatnosti.

Podpora při vytváření sociálních sítí

Smyslem naší služby je směřovat Vás k životu mimo ní, proto přímo na bydlení nevytváříme žádný volnočasový program, ale moc rádi vás seznámíme s nabídkou volnočasových aktivit v okolí a v případě zájmu a potřeby vám poskytneme doprovod. Díky tomu můžete získat přátele a známé i mimo chráněné bydlení.


BONA, o.p.s.  Sídlo: Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8
25732587
DIČ CZ25732587
Bankovní spojení: 27-4601530267/0100
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1
IBAN: CZ04 0100 0000 2746 0153 0267
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPP
Telefon: 730 850 750
Email: info@bona-ops.cz
Marie Hyklová fundraiser
Telefon: 739 320 511
Email: fr@bona-ops.cz

Jedná se terénní službu, která se zaměřuje na komplexní podporu ve zvládání nároků běžného života. Smyslem této služby je provázet vás na cestě zotavení a pomoci vám žít spokojený život.