Terénní týmy

Jedná se o terénní službu, která se zaměřuje na komplexní podporu ve zvládání nároků běžného života. Smyslem této služby je provázet vás na cestě zotavení podporou v samostatnosti a pomoci vám žít spokojený život.

Podpora v samostatnosti

Naše služba je poskytována terénní i ambulantní formou dle vašich potřeb a přání. 

Pomáháme vám s praktickými záležitostmi, které jsou nezbytné k tomu, abyste mohli žít sami. Prioritou je pro nás podpora a zvyšování vašich dovedností, díky kterým se učíte zvládat každodenní činnosti samostatně. Je pro nás důležité nedělat věci za vás, ale spolu s vámi.

V centru naší pozornosti jste vy a vaše potřeby a přání. Budeme spolupracovat na tom, aby vám to, co děláte, dávalo smysl. Soustředíme se na témata spojená s vaším zdravím (včetně vypořádávání se s projevy nemoci a zvyšování náhledu na svou nemoc a zdraví), bydlením, zaměstnáním, financemi, trávením volného času a se vztahy s vašimi blízkými a lidmi v místě, kde žijete.

Podpora ve vyřizování záležitostí na úřadech

Jednání s úřady a s tím spojené vyřizování je někdy těžké a složité. Pomůžeme vám vše potřebné zjistit a zařídit.

Spolupráce s vaším okolím

Do spolupráce zapojujeme i lidi kolem vás. Je pro nás velmi důležité spolupracovat s vaší rodinou, přáteli, ale také lékařem a dalšími lidmi, kteří vám v rehabilitaci pomáhají. 

Podpora v navázání kontaktů s odborníky

Pomůžeme vám najít a zprostředkovat odborné služby nebo organizace, které vám mohou pomoci s řešením vašich potíží. Společně vyhledáme vhodného lékaře, v případě potřeby vám zprostředkujeme právnické služby nebo služby organizace zabývající se dluhovou problematikou. Pomáháme vám v prosazování vašich práv a zájmů.  


Službu zajišťuje terénní tým pracovníků, který pracuje formou case managementu. Jedná se o přístup, který je založený na celostním vnímání potřeb klienta. Zahrnuje rovněž sociální, psychologický, adiktologický, zdravotnický a peerský pohled na jeho situaci.  Zásadním prvkem tohoto přístupu je aktivní koordinovaná spolupráce pracovníka a klienta spolu s jeho okolím, založená na vzájemné důvěře a participaci.

 • Jste starší 18 let a žijete v Praze (bližší informace k tomu, které části Prahy jsou "naše", najdete u jednotlivých terénních týmů).
 • Máte zkušenost s duševním onemocněním:
  • F20-F29 – schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy a poruchy s bludy;
  • F30-F39 – afektivní poruchy;
  • F40-F49 – poruchy neurotické, vyvolané stresem, somatoformní poruchy;
  • F60-F69 – poruchy osobnosti.
 • Pokud máte zkušenosti se zneužíváním návykových látek, je pro nás důležitá otevřenost a ochota se o tématu bavit. V případě zájmu Vám můžeme doporučit specializované služby, také s Vámi můžeme pracovat na motivaci a odhodlání ke změně.
 • Naše služba vám svým charakterem a náplní může pomoci v naplňování osobních cílů.


Terénní tým pro Prahu 4


Jsme tady pro klienty, kteří mají trvalé nebo faktické bydliště na území MČ Praha 4:

Braník / Podolí / Krč / Michle / Nusle / část Záběhlic / část Vinohrad
 

MÁM ZÁJEM O SLUŽBU


Bc. Barbora Čermáková
T:     +420 736 483 957
E:     barbora.cermakova@bona-ops.cz

Volat můžete:
pondělí / úterý / pátek:  10:00 - 16:00

A:     Pod vilami 10
         140 00  Praha 4 – Nusle

Terénní tým pro Prahu 14


Jsme tady pro klienty, kteří mají trvalé nebo faktické bydliště na území MČ Praha 14:

Černý most / Hloubětín / Hostavice / Kyje
 

MÁM ZÁJEM O SLUŽBU


Petr Horyna
T:     +420 734 280 057
E:     petr.horyna@bona-ops.cz

Volat můžete:
pondělí / úterý / pátek:  10:00 - 16:00

A:     Klánovická 487/2a
         198 00 Praha 14 - Hloubětín


Doplňující informace

Služba je poskytována bezplatně.

V rámci našich služeb neposkytujeme lékařskou péči. V případě onemocnění vám pomůžeme nalézt vhodného lékaře, a pokud budete potřebovat, poskytneme vám doprovod.

Spolupracujeme

Terénní tým pro Prahu 4 spolupracuje s ošetřujícími lékaři klientů. Navazuje úzkou spolupráci s organizacemi a službami na území MČ Praha 4. Nedílnou součástí terénní práce je také spolupráce se spádovými psychiatrickými nemocnicemi (Psychiatrická nemocnice Bohnice a Psychiatrická nemocnice Na Karlově) a s místní samosprávou na zajištění dostupných podmínek pro bydlení.


Vymezení dle Zákona o sociálních službách

Služba sociální rehabilitace je vymezena dle § 70 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.
Číslo registrace služby (hlavní město Praha):    5309070

BONA o.p.s. - Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty:
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 283 853 163
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty

Sledujte nás