Terénní týmy

Jedná se o terénní službu, která se zaměřuje na komplexní podporu ve zvládání nároků běžného života. Smyslem této služby je provázet vás na cestě zotavení podporou v samostatnosti a pomoci vám žít spokojený život.

Podpora v samostatnosti

Naše služba je poskytována terénní i ambulantní formou dle vašich potřeb a přání. 

Pomáháme vám s praktickými záležitostmi, které jsou nezbytné k tomu, abyste mohl nebo mohla žít doma. Prioritou je pro nás podpora a zvyšování vašich dovedností, díky kterým se učíte zvládat každodenní činnosti samostatně. Je pro nás důležité nedělat věci za vás, ale spolu s vámi.

V centru naší pozornosti jste vy a vaše potřeby a přání. Budeme spolupracovat na tom, aby vám to, co děláte, dávalo smysl. Soustředíme se na témata spojená s vaším zdravím (včetně porozumění a vypořádávání se s projevy nemoci), bydlením, zaměstnáním, financemi, trávením volného času a se vztahy s vašimi blízkými a lidmi v místě, kde žijete.

Podpora ve vyřizování záležitostí na úřadech

Jednání s úřady a s tím spojené vyřizování je někdy těžké a složité. Pomůžeme vám vše potřebné zjistit a zařídit.

Spolupráce s vaším okolím

Do spolupráce zapojujeme i lidi kolem vás. Je pro nás velmi důležité spolupracovat s vaší rodinou, přáteli, ale také lékařem a dalšími lidmi, kteří vám v zotavení pomáhají. 

Podpora v navázání kontaktů s odborníky

Pomůžeme vám najít a zprostředkovat odborné služby nebo organizace, které vám mohou pomoci s řešením vašich potíží. Společně vyhledáme vhodného lékaře, v případě potřeby vám zprostředkujeme právnické služby nebo služby organizace zabývající se dluhovou problematikou. Pomáháme vám v prosazování vašich práv a zájmů.  


Službu zajišťuje terénní tým pracovníků a pracovnic, který pracuje formou case managementu. Jedná se o přístup, který je založený na celostním vnímání potřeb klienta či klientky. Zahrnuje rovněž sociální, psychologický, adiktologický, zdravotnický a peerský pohled.  Zásadním prvkem tohoto přístupu je aktivní koordinovaná spolupráce všech zúčastněných, založená na vzájemné důvěře a spoluúčasti.

  • Jste starší 16 let a žijete v Praze (bližší informace k tomu, které části Prahy jsou "naše", najdete u jednotlivých terénních týmů).
  • Máte zkušenost se závažným duševním onemocněním (jako je např. schizofrenie, deprese, bipolární afektivní porucha, porucha osobnosti, úzkostné a stresové poruchy…).
  • Pokud máte zkušenosti se zneužíváním návykových látek, je pro nás důležitá otevřenost a ochota se o tématu bavit. V případě zájmu Vám můžeme doporučit specializované služby, také s Vámi můžeme pracovat na motivaci a odhodlání ke změně.
  • Naše služba vám svým charakterem a náplní může pomoci v naplňování osobních cílů.


Terénní tým pro Prahu 4


Jsme tady pro všechny, kdo bydlí na území MČ Praha 4, ať už trvalým nebo faktickým bydlištěm. Jedná se o následující čtvrti:

Braník / Podolí / Krč / Michle / Nusle / část Záběhlic / část Vinohrad
 

MÁM ZÁJEM O SLUŽBU


Kontaktní telefon
T:     +420 737 699 639

Volat můžete:
pondělí - čtvrtek:  9:30 - 15:00

A:     Pod vilami 10
         140 00  Praha 4 – Nusle

Mgr. Martina Demaj
T:     +420 739 224 440
E:     martina.demaj@bona-ops.cz


Terénní tým pro Prahu 8

Partner Centra duševního zdraví pro Prahu 8 


Jsme tady pro všechny, kdo bydlí na území MČ Praha 8, ať už trvalým nebo faktickým bydlištěm. Jedná se o následující čtvrti:

Bohnice / Čimice / Kobylisy / Dolní Chabry / Březiněves / Ďáblice / Střížkov / Libeň / Karlín
 

MÁM ZÁJEM O SLUŽBU


Olga Plchová
T:     +420 603 852 741
E:     olga.plchova@bona-ops.cz

Volat můžete:
pondělí - čtvrtek:  9:30 - 15:00

A:    Vánková 889/7
        181 00 Praha 8 - Čimice

Komunitní místnost na Praze 8


Prostor pro setkávání vás - našich klientů a klientek, můžete zde trávit volný čas, dát si kafe, zahrát deskovky, setkat se s peerem a prostě pobýt. K dispozici je také několik počítačů a přístup na internet. V blízké době plánujeme potkávat se u společného vaření nebo arteterapie. 

Více info: KOMUNITNÍ MÍSTNOST

Od května tady pravidelně probíhá také Seberozvojová skupina, která našim lidem nabízí bezpečný prostor pro sdílení a osobní rozvoj.

Více info: SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA

A:    Vánková 889/7
        181 00 Praha 8 - Čimice


Terénní tým pro Prahu 14, 19 a 20


Jsme tady pro všechny, kdo bydlí na území MČ Praha 14, MČ Praha 19 a MČ Praha 20, ať už trvalým nebo faktickým bydlištěm. Jedná se o následující čtvrti:

Černý most / Hloubětín / Hostavice / Kyje

Kbely / Satalice / Vinoř

Horní Počernice
 

MÁM ZÁJEM O SLUŽBU


Kontaktní telefon
T:     +420 734 280 057

Volat můžete:
pondělí - čtvrtek:  9:30 - 15:00

A:     Klánovická 487/2a
         198 00 Praha 14 - Hloubětín

Mgr. Lea Martoňáková
T:     +420 731 233 823
E:     lea.martonakova@bona-ops.cz


Terénní tým pro Prahu 12 a 16


Jsme tady pro všechny, kdo bydlí na území MČ Praha 12 a MČ Praha 16, ať už trvalým nebo faktickým bydlištěm. Jedná se o následující čtvrti::

Cholupice / Kamýk / Komořany / Libuš / Modřany / Písnice / Točná

Lahovice / Lipence / Lochkov / Malá Chuchle / Radotín / Velká Chuchle / Zbraslav

Holyně / Slivenec
 

MÁM ZÁJEM O SLUŽBU


Mgr. Erika Fockeová
T:     +420 737 108 583
E:     erika.fockeova@bona-ops.cz

Volat můžete:
pondělí - čtvrtek:  9:30 - 15:00

A:     Zbraslavská 37/1
         159 00 Praha  - Malá Chuchle


Doplňující informace

Služba je poskytována bezplatně.

V rámci našich služeb neposkytujeme lékařskou péči. V případě onemocnění vám pomůžeme nalézt vhodného lékaře, a pokud budete potřebovat, poskytneme vám doprovod.

Spolupracujeme

Terénní týmy spolupracují s ošetřujícími lékaři a psychiatry. Navazujeme úzkou spolupráci s organizacemi a službami na území jednotlivých MČ. Nedílnou součástí terénní práce je také spolupráce se spádovými psychiatrickými nemocnicemi (zejména Psychiatrická nemocnice Bohnice) a s místní samosprávou na zajištění dostupných podmínek pro bydlení.


Vymezení dle Zákona o sociálních službách

Služba sociální rehabilitace je vymezena dle § 70 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách.
Číslo registrace služby (hlavní město Praha):    5309070

BONA o.p.s. - Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 283 853 163
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty