Chráněné bydlení

Forma služby

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového bydlení.

Jedná se o 4 objekty, každý je pro 13 – 15 uživatelů. Terapeut i asistent terapeuta mají kancelář v objektu chráněného bydlení.

 

 

Cíle služby

  • Poskytnutí ubytování, které umožní začlenění do společnosti.
  • Zisk, zlepšení, obnovení nebo udržení návyků a dovedností souvisejících s péčí o vlastní osobu a svěřené prostory, tj. domácnost (medikace a spolupráce s ošetřujícím lékařem, úklid, hygiena, praní, žehlení, hospodaření s penězi, spolupráce s dalšími osobami, denní režim ad.)
  • Aktivizace uživatele, podpora při zisku a udržování jeho kontaktů se společností a využívání běžných zdrojů, včetně sociálních služeb.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

·         Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

·         Poskytnutí ubytování,

·         Pomoc při zajištění chodu domácnosti,

·         Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

·         Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

·         Sociálně terapeutické činnosti,

·         Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Obsah služby je vymezen § 51 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006.

 

Ceník ke stažení: AKTUÁlnÍ CENÍK

 

KONTAKTY

♦ Vedoucí pro oblast chráněného bydlení: Bc. Petr Vítek (tel.: 734 166 938, petr.vitek@bona-ops.cz)

♦ Kontaktní osoba pro zájemce: Mgr. Iva Hejzlová (tel.: 739 320 509, iva.hejzlova@bona-ops.cz)

 

 

♦ jednotlivá chráněná bydlení - odkazy s kontakty viz výše

 

DOKUMENTY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU KE STAŽENÍ V ZÁLOŽCE "KE STAŽENÍ" (klikněte)