Chráněné bydlení

Denisa Cháberová, DiS.
manažerka služby chráněné bydlení
E: denisa.chaberova@bona-ops.cz
T: +420 603 378 348

manažerka služby
A:     U Pazderek 265/22
         181 00 Praha 8 - Bohnice

vedoucí týmů
A:     Lindnerova 998/6
         180 00 Praha 8 - Libeň

Tým chráněného bydlení Draháň

E:     chbdrahan@bona-ops.cz
T:     +420 605 258 946
A:     U Drahaně 144/15
         181 00 Praha 8 - Bohnice

Mgr. Iveta Tichá
vedoucí týmu
E: iveta.ticha@bona-ops.cz
T: +420 737 534 097

Stanislav Trejbal
zástupce vedoucí týmu
E: stanislav.trejbal@bona-ops.cz
T: +420 733 781 739

Zuzana Jandová, DiS.
pracovnice týmu
E: zuzana.jandova@bona-ops.cz
T: +420 739 533 054

Hana Lusková
pracovnice týmu 
E: hana.luskova@bona-ops.cz
T: +420 739 320 509

Bc. Markéta Várošová
pracovnice týmu 
E: marketa.varosova@bona-ops.cz
T: +420 730 588 076

Přemysl Pozděna
pracovník týmu 
E: premysl.pozdena@bona-ops.cz
T: +420 730 588 085

Renata Pěchoučková
pracovnice týmu 
E: renata.pechouckova@bona-ops.cz
T: +420 739 937 807

Jakub Rolník
peer konzultant
E: jakub.rolnik@bona-ops.cz
T: +420 739 383 475

Tomáš Kašpar
pracovník se zaměřením na prevenci užívání návykových látek
E: tomas.kaspar@bona-ops.cz
T: +420 739 390 142

Mgr. Tatiana Sechkar
psycholožka
E: tatiana.sechkar@bona-ops.cz
T: +420 733 781 937
 

Noční služba

Tomáš Vlna
E: tomas.vlna@bona-ops.cz

Bc. Jan Smejkal
E: jan.smejkal@bona-ops.cz

Bc. Klára Němcová
E: klara.nemcova@bona-ops.cz

Bc. Bibiana Takáčová
E: bibiana.takacova@bona-ops.cz

Jitka Trojášková
E: jitka.trojaskova@bona-ops.cz

Tým chráněného bydlení Mezidobí

E:     chbmezidobi@bona-ops.cz
T:     +420 605 848 206
A:     Pod Čimickým hájem 201/8
         181 00 Praha 8 - Bohnice

Bc. Markéta Hlaváčová
vedoucí týmu
E: marketa.hlavacova@bona-ops.cz
T: +420 737 443 270

Magdalena Pomaresová
zástupkyně vedoucí týmu
E: magdalena.pomaresova@bona-ops.cz
T: +420 730 588 081

Aneta Hájková, DiS.
pracovnice týmu
E: aneta.hajkova@bona-ops.cz
T: +420 733 782 072

Bc. Denisa Vondrušková
pracovnice týmu
E: denisa.vondruskova@bona-ops.cz
T: +420 604 258 431

Bc. Klára Dorschnerová
pracovnice týmu
E: klara.dorschnerova@bona-ops.cz
T: +420 604 258 279

Tomáš Kloubek, DiS.
pracovník týmu
E: tomas.kloubek@bona-ops.cz
T: +420 604 670 836

Mgr. Johana Růžková
pracovnice se zaměřením na prevenci užívání návykových látek
E: johana.ruzkova@bona-ops.cz
T: +420 604 229 295

Mgr. Eva Zímová
psycholožka
E: eva.zimova@bona-ops.cz
T: +420 731 677 162

Gabriela Dorazilová
pracovnice se zaměřením na oblast práce
E: gabriela.dorazilova@bona-ops.cz
T: +420 604 219 830

Tým chráněného bydlení Pod Střechou

E:     chbpodstrechou@bona-ops.cz
T:     +420 605 851 086
A:     Pod Čimickým hájem 200/2
         181 00 Praha 8 - Bohnice

Mgr. Tereza Pauknerová
vedoucí týmu
E: tereza.pauknerova@bona-ops.cz
T: +420 604 226 010

Tomáš Peřina
zástupce vedoucí týmu
E: tomas.perina@bona-ops.cz
T: +420 737 503 584

Bc. Ladislav Beránek
pracovník týmu
E: ladislav.beranek@bona-ops.cz
T: +420 730 578 295

Bc. Kornélie Drážďanská
pracovnice týmu
E: kornelie.drazdanska@bona-ops.cz
T: +420 730 588 075

Pavla Sixtová, DiS.
pracovnice týmu
E: pavla.sixtova@bona-ops.cz

Dorota Kolářová
pracovnice týmu
E: dorota.kolarova@bona-ops.cz
T: +420 737 352 942

Kristýna Jelínková
pracovnice týmu
E: kristyna.jelinkova@bona-ops.cz
T: +420 733 781 951

Bc. Filip Škuta
pracovník týmu
E: filip.skuta@bona-ops.cz
T: +420 605 594 564

Alena Konířová
peer konzultantka
E: alena.konirova@bona-ops.cz
T: +420 733 151 072

Adam Janovič
pracovník se zaměřením
na oblast zdraví

E: adam.janovic@bona-ops.cz
T: +420 731 245 393

Mgr. Katarína Havrillová
psycholožka
E: katarina.havrillova@bona-ops.cz
T: +420 603 378 271

Noční služba

Dagmar Štefinová
E: dagmar.stefinova@bona-ops.cz

Soňa Valentová, DiS.
E: sona.valentova@bona-ops.cz

Přemysl Pozděna
E: premysl.pozdena@bona-ops.cz

Markéta Várošová
E: marketa.varosova@bona-ops.cz


BONA o.p.s. - Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 283 853 163
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty