Chráněné bydlení

Mgr. Kristýna Páralová
manažerka služby chráněné bydlení
E: kristyna.paralova@bona-ops.cz
T: +420 603 378 348

manažerka služby

A:     U Pazderek 265/22
         181 Praha 8 - Bohnice

vedoucí týmů

A:     Pod Čimickým hájem 180/7

         181 00 Praha 8 - Bohnice

Tým chráněných bydlení Draháň

E:     chbdrahan@bona-ops.cz

Vila Jitka

T:     +420 605 879 358

A:     U Drahaně 163/9

         181 00 Praha 8 - Bohnice

Kocourkov

T:     +420 605 258 946

A:     U Drahaně 144/15

         181 00 Praha 8 - Bohnice

Bc. Iveta Tichá
vedoucí týmu
E: iveta.ticha@bona-ops.cz
T: +420 737 534 097

Stanislav Trejbal
zástupce vedoucí týmu
E: stanislav.trejbal@bona-ops.cz
T: +420 730 588 076

Tomáš Kašpar
pracovník týmu
E: tomas.kaspar@bona-ops.cz
T: +420 739 390 142

Zuzana Jandová, DiS.
pracovnice týmu
E: zuzana.jandova@bona-ops.cz

Mgr. Tatiana Sechkar
psycholožka týmu
E: tatiana.sechkar@bona-ops.cz

Bc. Kateřina Vodolánová, DiS.
pracovnice týmu
E: katerina.vodolanova@bona-ops.cz

Hana Lusková
pracovnice týmu 
E: hana.luskova@bona-ops.cz

Markéta Várošová
pracovnice týmu 
E: marketa.varosova@bona-ops.cz

Přemysl Pozděna
pracovník týmu 
E: premysl.pozdena@bona-ops.cz

Noční služba

Tomáš Vlna
E: tomas.vlna@bona-ops.cz

Jan Smejkal
E: jan.smejkal@bona-ops.cz

Klára Němcová
E: klara.nemcova@bona-ops.cz

Bibiana Takáčová
E: bibiana.takacova@bona-ops.cz

Jitka Trojášková
E: jitka.trojaskova@bona-ops.cz

Tým chráněného bydlení Mezidobí

E:      chbmezidobi@bona-ops.cz

T:      +420 605 848 206   

A:      Pod Čimickým hájem 201/8
          181 00 Praha 8 - Bohnice

Bc. Markéta Zábojníková
vedoucí týmu
E: marketa.zabojnikova@bona-ops.cz
T: +420 737 443 270

Magdalena Pomaresová
zástupkyně vedoucí týmu
E: magdalena.pomaresova@bona-ops.cz
T: +420 730 588 081

Aneta Hájková
pracovnice týmu
E: aneta.hajkova@bona-ops.cz

Bc. Denisa Vondrušková
pracovnice týmu
E: denisa.vondruskova@bona-ops.cz
T: +420 604 258 431

Bc. Klára Dorschnerová
pracovnice týmu
E: klara.dorschnerova@bona-ops.cz
T: +420 604 258 279

Tým chráněného bydlení Pod Střechou

E:     chbpodstrechou@bona-ops.cz

T:      +420 605 851 086

A:     Pod Čimickým hájem 200/2
         181 00 Praha 8 - Bohnice

Mgr. Tereza Pauknerová
vedoucí týmu
E: tereza.pauknerova@bona-ops.cz
T: +420 604 226 010

Tomáš Peřina
zástupce vedoucí týmu
E: tomas.perina@bona-ops.cz
T: +420 737 503 584

Bc. Ladislav Beránek
pracovník týmu
E: ladislav.beranek@bona-ops.cz
T: +420 730 578 295

Bc. Kornélie Drážďanská
pracovnice týmu
E: kornelie.drazdanska@bona-ops.cz
T: +420 730 588 075

Pavla Sixtová, DiS.
pracovnice týmu
E: pavla.sixtova@bona-ops.cz

Dorota Kolářová
pracovnice týmu
E: dorota.kolarova@bona-ops.cz
T: +420 737 352 942

Michal Votava
pracovník týmu
E: michal.votava@bona-ops.cz
T: +420 733 781 951

Noční služba

Dagmar Štefinová
E: dagmar.stefinova@bona-ops.cz

Soňa Valentová
E: sona.valentova@bona-ops.cz

Přemysl Pozděna
E: premysl.pozdena@bona-ops.cz

Tým multidisciplinární spolupráce pro chráněné bydlení

A:     Pod Čimickým hájem 180/7
         181 00 Praha 8 - Bohnice

Mgr. Petr Vítek
vedoucí týmu
psycholog

E: petr.vitek@bona-ops.cz
T: +420 734 166 938

Jakub Rolník
peer konzultant
E: jakub.rolnik@bona-ops.cz
T: +420 739 383 475

neobsazeno
pracovnice se zaměřením na prevenci užívání návykových látek
E: 
T: 

Mgr. Johana Růžková
pracovnice se zaměřením na prevenci užívání návykových látek
E: johana.ruzkova@bona-ops.cz
T: +420 604 229 295

Mgr. Eva Zímová
psycholožka
E: eva.zimova@bona-ops.cz
T: +420 731 677 162

Mgr. Katarína Havrillová
psycholožka
E: katarina.havrillova@bona-ops.cz
T: +420 603 378 271

Adam Janovič
pracovník se zaměřením
na oblast zdraví

E: adam.janovic@bona-ops.cz
T: +420 731 245 393

Alena Konířová
peer konzultantka
E: alena.konirova@bona-ops.cz
T: +420 733 151 072


BONA o.p.s. - Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 283 853 163
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty