Chráněné bydlení

Smyslem naší služby chráněné bydlení je poskytnout vám bezpečný prostor a spolupráci, kde můžete rozvíjet a posilovat své dovednosti, které vám umožní nalézt vlastní cestu založenou na samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život. 

Jsme tu pro lidi, kteří mají zájem aktivně využívat naše služby a spolupracovat na svém zotavení.

Skupinové chráněné bydlení

Život v komunitě

V každém chráněném bydlení společně bydlí a podílí se na jeho chodu celkem 10 až 15 lidí. Výhodou tohoto bydlení je možnost seznámit se s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost, vzájemně se od sebe učit a pomáhat si. 

Pravidla dobrého soužití

Pravidla jsou pro společný komunitní život klíčovou hranicí, která poskytuje bezpečí a jasně vymezuje společný prostor, v němž se nám bude dařit dobře žít. Pravidla se týkají společného soužití, odpovědnosti za některé povinnosti, stejně jako práv si stěžovat, být vyslyšen nebo práva na ochranu soukromí (mlčenlivost). Důležitou ochranou pro komunitu je pravidlo čistého bydlení – do prostoru chráněného bydlení není dovoleno vnášet jakékoliv návykové látky ani do něj přijít pod jejich vlivem (s výjimkou cigaret, bydlení jsou nekuřácká, kouřit je ale možné mimo budovu).

Podpora přímo na bydlení 

Součástí každého chráněného bydlení je tým pracovníků a pracovnic, který společně s vámi zajišťuje chod domu a pomáhá při nácvicích jednotlivých dovedností péče o domácnost, jako je vaření, nakupování nebo úklidy. Jedná se o nácvikové bydlení, kde naší společnou prioritou je podpora vašich dovedností ve zvládání každodenních činností směřujících k větší samostatnosti.

Podpora při vytváření sociálních sítí

Smyslem naší služby je směřovat Vás k životu mimo ní, proto přímo na bydlení nevytváříme žádný volnočasový program, ale moc rádi vás seznámíme s nabídkou volnočasových aktivit v okolí a v případě zájmu a potřeby vám poskytneme doprovod. Díky tomu můžete získat přátele a známé i mimo chráněné bydlení.


Chráněná bydlení Draháň

E:      chbdrahan@bona-ops.cz
T:      +420 605 258 946

A:     U Drahaně 144/15
         181 00 Praha 8 - Bohnice

Doba poskytování služby:

po - pá: 8:00 - 18:00
             20:00 - 6:00
so - ne: 9:00 - 18:00
 


Chráněné bydlení Mezidobí

E:     chbmezidobi@bona-ops.cz
T:     +420 605 848 206

A:     Pod Čimickým hájem 201/8
         181 00 Praha 8 - Bohnice

Doba poskytování služby:

po - pá: 9:00 - 18:00
so - ne: 10:00 - 18:00


Chráněné bydlení Pod Střechou

E:     chbpodstrechou@bona-ops.cz
T:     +420 605 851 086

A:     Pod Čimickým hájem 200/2
         181 00 Praha 8 - Bohnice

Doba poskytování služby:

po - pá: 8:00 - 18:00
             20:00 - 6:00
so - ne: 9:00 - 18:00


Tréninkové chráněné byty


Jedná se o byty, které jsou alternativou ke skupinovému bydlení díky možnosti velmi individuálně nastavit míru podpory dle vašich potřeb. Společně se soustředíme na rozvoj vašich schopností vytvořit si vlastní bezpečný prostor a na postupné přebírání zodpovědnosti za váš život. Jedná se o nácvikové bydlení se vším, co to obnáší. Prioritou je pro nás podpora vašich dovedností ve zvládání každodenních činností směřujících k větší samostatnosti.

Podpora v samostatnosti

Zaměřujeme se na témata spojená s vaším zdravím (včetně vypořádávání se s projevy nemoci a zvyšování náhledu na svou nemoc a zdraví), bydlením, zaměstnáním, financemi, trávením volného času a vztahy s vašimi blízkými a lidmi v místě, kde žijete. Pomáháme vám získat zpět důvěru ve vaše schopnosti a dovednosti pro váš samostaný život.  


Můžete využívat podporu multidisciplinárního týmu

Snažíme se člověka vidět v jeho jedinečnosti a na jeho situaci nahlížet komplexně, pracovat s různými pohledy dle potřeb, které přináší. Proto je součástí každého bydlení multidisciplinární tým, který se zaměřuje především na podporu a prevenci v oblasti závislosti, duševního a somatického zdraví. 

 • Peer konzultant
 • Psycholog
 • Pracovník se zaměřením na prevenci v užívání návykových látek
 • Pracovník se zaměřením na podporu v oblasti zdraví
 • Pracovník se zaměřením na podporu v oblasti práce
 • Expert na bydlení / příjmový pracovník

 • Jste ve věku 18-66 let a žijete v Praze nebo zde bydliště v nejbližší době získáte.
 • Máte zkušenost s duševním onemocněním:
  • F20-F29 – schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy;
  • F30-F39 – afektivní poruchy (pokud jsou přítomny psychotické symptomy).
 • Pokud máte zkušenosti se zneužíváním návykových látek v minulosti, je pro nás důležitá vaše motivace dále na tomto tématu spolupracovat. Naší podmínkou je, že před zahájením využívání služby minimálně 3 měsíce abstinujete.
 • Naše služba vám svým charakterem a náplní může pomoci v naplňování osobních cílů.

MÁM ZÁJEM O SLUŽBU
 

Vážení zájemci o službu, momentálně dochází k transformaci společného pořadníku BONA, o.p.s, Fokus Praha a Baobab, z.s., z důvodu jeho ukončení. Zájemci již zařazení do společného pořadníku jsou a budou aktivně navazování do služeb chráněného bydlení v rámci těchto organizací. Z výše zmíněných důvodů je příjmový proces v BONA o.p.s. minimálně
do 30. 6. 2023 pro nové zájemce pozastaven, než bude nastaven nový proces příjmu. Příjmová linka společného pořadníku je tedy pozastavena a nové zájemce do konce června nenavazujeme.


Doplňující informace

Služba chráněné bydlení je poskytována za úhradu. Ceník služby naleznete v dokumentech KE STAŽENÍ a bližší informace vám poskytneme během osobní schůzky. 

V rámci našich služeb neposkytujeme lékařskou péči. V případě onemocnění vám pomůžeme najít vhodného lékaře, a pokud budete potřebovat, poskytneme vám doprovod.

Spolupracujeme

S Centrem duševního zdraví pro Prahu 8 a Prahu 9 spolupracujeme v poskytování podpory klientům a klientkám a jejich navazování na další terénní služby, a to v případě, že odchází z chráněného bydlení nebo tréninkových bytů a potřebují další podporu. Dále spolupracujeme s oddělením 4 Psychiatrické nemocnice Bohnice (PNB), a to především při nástupu klientů či klientek do chráněného bydlení nebo tréninkových bytů. Vyjednáváme propuštění pacientů z PNB s lékaři a organizujeme koordinační schůzky, které umožňují lépe naplánovat přechod klienta / klientky z nemocničního do chráněného prostředí. 


Vymezení dle Zákona o sociálních službách

Služba chráněné bydlení je vymezena dle § 51 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách. Číslo registrace služby (hlavní město Praha):  4970864

BONA o.p.s. - Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 283 853 163
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty