Základní údaje o organizaci

 

Kontaktní informace

Název organizace BONA, o.p.s.
Organizační forma obecně prospěšná společnost
IČO 25 73 25 87
Registrace v obchodním rejstříku oddíl O, vložka 91
Bankovní spojení a číslo účtu KB, 27-4601530267/0100
Adresa organizace Pod Čimickým hájem 177/1 181 00 Praha 8
Telefon 283 853 163, 283 852 370
E-mail info@bona-ops.cz
Web www.bona-ops.cz
   

 

Orgány společnosti

Ředitel: Mgr. Aleš Lang
(statutární orgán)  
   
Správní rada: MUDr. Vanda Valentová 
  Ing. Josef Lukeš
  JUDr. Dana Enochová
   
Členové DR:  Mgr. Tomáš Petr 
   Antonín Kokeš
   Daniel Kulhavý
   

 

Výroční zprávy: