Projekt IROP

Nákup elektromobilů pro zajištění sociálních služeb
BONA, o.p.s.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017278


Hlavním cílem projektu je pořízení elektromobilů pro poskytování všech tří sociálních služeb v BONA, o.p.s.