Projekt ESF OPZ+ 

Zabydlování metodou Housing First pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním v Praze

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost+. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_007/0000585

Cílem projektu je zavést metodu Housing First (HF), metodu aplikující nezásluhovost formy bydlení pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním a pro lidi s duálními diagnózami v lokalitě hl. m. Prahy. Chceme také prostřednictvím principů Housing First zkvalitnit naši podporu v oblasti bydlení a rozšířit nabízené možnosti, a to v úzké spolupráci s institucionálními partnery, převážně s Magistrátem hl. m. Prahy, dále s městskými částmi. Rádi bychom metodu HF aplikovali i u soukromých majitelů bytových jednotek.

Primárním cílem je úspěšně zabydlet alespoň 15 domácností (nejméně 15 osob) do nejméně 15 bytů v lokalitě hl. m. Prahy.  

BONA o.p.s. - Již více než dvacet pět let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a s úspěchem usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život.

Kontakty
A:     Pod Čimickým hájem 177/1
         181 08 Praha 8
T:     +420 730 112 967
E:     info@bona-ops.cz

Podrobné kontakty