Poděkování Výboru dobré vůle

Prostřednictvím projektu s názvem: Obyčejný život s neobyčejnou podporou, obdržela naše organizace finanční prostředky na nákup tzv. sady kufříků Yucel, kdy tyto pomůcky jsou určené k použití inovativní metody a jsou zaměřené k řešení témat a předcházení tak rozvoji duševní nerovnováhy. 

Finanční podporu jsme obdrželi ve výši 34500 Kč od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Děkujeme za ni a věříme, že podpoří mnoho našich klientů a klientek a obyčejný život bude podpořen touto neobyčejnou metodou. 

Bc. Ludmila Horynová

odborná garantka modelu CARe