Tipy na dokumenty a podcast

První tip: 

Pátý díl dokumentárního cyklu Péče o Duši produkční skupiny Aleny Müllerové z České televize pod názvem „Matky, které našly sílu žít“ uvádíme jako příklad tří statečných žen a dívek, které přes těžká traumata z dětství, jež byla spouštěčem jejich pozdějších psychických problémů, v sobě našly sílu a vůli žít, a dokonce vychovávat své děti či nezletilé sourozence.

Prvním zaznamenaným příběhem tohoto dílu Péče o Duši je příběh Pavlíny, dívky a dospívající ženy, která se po šťastně prožitém dětství musela vyrovnat se smrtí obou rodičů, jež přišla tak náhle a nečekaně. Navíc se musela vyrovnat se situací, že se v mladistvém věku musela postarat o svojí mladší dorůstající sestru a nahradit jí péči původní rodiny. Druhým zaznamenaným příběhem je příběh Renaty, která byla v dětském a dospívajícím věku opakovaně znásilněna, což zanechalo následky v celém jejím budoucím soukromém životě. Třetím zaznamenaným příběhem v tomto dílu je příběh Lucie, moderátorky veřejnoprávních médií, která prožila trauma z pokusu o znásilnění po náhlém vniknutí neznámého muže do jejího soukromí.

Jak se se svými příběhy zmíněné ženy a dívky vyrovnávaly, jaké psychické potíže a úzkosti prožívaly a kde našly znovu sílu žít? Především o tom je pátý díl dokumentárního cyklu Péče o Duši. Příběhy všech tří dívek a žen mohou být opět inspirací pro ty, kteří si prošli v životě obdobným peklem, nevzdali to a bojovali anebo stále bojují dál. Dokument najdete zde. 

Druhý tip: 

Druhý díl dokumentárního cyklu Péče o Duši produkční skupiny Aleny Mülerové z České televize: „Narodit se podruhé“ uvádíme jako příklad úspěšného boje člověka trpícího duální diagnózou, který to nevzdal a přes desetiletí životních propadů sám nad svými problémy a nad sebou samým vyhrál.

Michala celá léta všichni považovali za feťáka. Až v terapeutické komunitě se zjistilo, že má duální diagnózu, neléčené psychiatrické onemocnění překryté závislostí na drogách. Martin Jarolímek, uznávaný psychiatr, který má sám zkušenost s duševním onemocněním, a proto je vůči svým klientům velmi empatický a v mnohém jím lépe rozumí, říká že toxická psychóza vyvolaná jakýmikoliv návykovými látkami, alkoholem či drogami, nakonec odezní, ale schizofrenní psychóza zůstává dlouhý čas a někdy dokonce po celý život. „Drogy a alkohol mohou být někdy spouštěčem duševního onemocnění včetně schizofrenie, rozhodně se však nedá jednoduše říct, že jsou vždy její příčinou,“ říká MUDr. Martin Jarolímek a dodává: „Ta musí být v našem organismu zabudována předem“ Na tomto závěru se obecně shodnou i ostatní odborníci z řad psychiatrů a psychologů. Ti totiž tvrdí že moment, kdy lidé ve svém životě sáhnou po drogách či alkoholu a spustí tím schizofrenické stavy či následkem úzkostí, depresí a psychické nepohody vyplývající z neléčené schizofrenie naopak sáhnou po těchto návykových látkách není vždy jednoznačný a není ho možné exaktně definovat. Někdy mohou být alkohol a drogy spouštěčem duševního onemocnění a někdy mohou být naopak pokusem pacienta svoje psychické problémy tímto způsobem zahánět a řešit. Všichni se však shodnou na tom, že alkohol a drogy nejsou ani trochu dobrou medicínou a vždy vedou k ještě většímu psychickému propadu pacientů či lidí se zkušeností s tímto druhem onemocnění. A mnohdy pak končí takzvanou duální diagnózou, tedy souběhem schizofrenie a toxické psychózy, která je nebezpečná v tom, že pacient může být léčen z důvodu závislosti na alkoholu a návykových látkách, a přitom trpí schizofrenií. „V takovém případě potřebuje pacient nejenom řád, který mu je dopřáván ve velkých léčebnách, ale i individuální přístup, který mu mohou poskytnout spíše menší komunitní, sociální a zdravotní centra.“ říká MUDr. Martin Jarolímek. Přesně o těchto problémech ve druhém dílu šestidílného dokumentárního cyklu vypráví Michal, který v otevřeně popisuje nástrahy a zákoutí duální diagnózy i cestu, po níž se po mnoha letech osobnostních pádů vydal, aby nad zmíněným psychickým onemocněním i nad sebou samým vyhrál. Nechť je jeho příběh povzbuzením pro každého, kdo se s obdobnými problémy v životě setkal a musí je překonávat. Dokument najdete zde.

Třetí tip: 

Produkční skupina Aleny Müllerové v České televizi natočila šest dílů velmi zajímavého dokumentárního cyklu pod názvem: PÉČE o DUŠI. V podcastu ke zmíněným dokumentům, přesněji k jednomu z jeho dílů pod názvem „Duální diagnóza“, Alena přesně vystihuje pocity lidí, kteří bojují s touto formou duševního onemocnění. Vzhledem k tomu, že někteří naši klienti mají obdobnou zkušenost a většinová společnost jím příliš nerozumí, rozhodli jsme se podcast Aleny Müllerové, stejně tak jako dva díly jejího dokumentárního cyklu: „Narodit se podruhé a Matky, které našly sílu žít“, na našich sociálních sítích BONY sdílet. Věříme, že shlédnutí těchto dokumentů přispěje k lepšímu pochopení mnohdy složitého boje, který musí pacienti a klienti se zkušeností se zmíněným onemocněním podstoupit a pomůže i většinové společnosti pochopit pocity, nálady a mnohdy i stavy osamění, které s tímto duševním onemocněním někteří lidé prožívají.

„Je-li svět místem, kde je vám dobře, buďte zato vděčni, pokud však potkáte někoho, kdo takové štěstí nemá, neodsuzujte ho, protože nikdy nevíte, jaký příběh se za ním skrývá“, říká ve svém podcastu Alena Müllerová. Podcast najdete zde.