zástupci BONA, o.p.s. na konferenci o sociální psychaitrii v přerově

Zástupci BONA, o.p.s. navštívili konferenci sociální psychiatrie ve dnech 20. – 22. 11. 2014 v Přerově především v souvislosti s aktuálními změnami potřeb osob s duševním onemocněním. Příspěvek našich zástupců se věnoval problematice psychotického onemocnění v kombinaci se závislostí (duální diagnóza).

Jak píše Alena Měkotová: "Musím podotknout, že BONA, o.p.s. je jedna z prvních organizaci, která se začala tomuto tématu věnovat a transformovat se podle potřeb uživatelů s duální diagnózou."

Více o obsahu konference a zkušenostech našich zaměstnanců můžete číst dále. 

 Jednotlivými tématy konference byly:

- transformace služeb o duševně nemocné a její aktuální stav

- regionální modely služeb, vzdělávání (psychiatrické sestry, lékaři, sociální pracovníci)

- zapojení uživatelů (včetně tzv. peer programů)

- spolupráce mezi zdravotními a sociálními službami, mezi týmy poskytovatelů a možnosti tvorby sítě služeb na místní úrovni

- otázky práv a odpovědnosti u duševně nemocných

- překážky transformace a jejich překonáváním a také tím, co bude znamenat reforma pro jednotlivé profese.